Tag Archives: The Federal Reserve

Snabba Cash III – Hastighet & Inflation

On no account should so much as a single unit be retained in the State’s treasuries, for money exists to be circulated and any kind of stagnation of money acts ruinously on the running of the State machinery, for which it is the lubricant; a stagnation of the lubricant may stop the regular working of the mechanism.

Nyligen nåddes en ny viktig gräns i USA då M2 passerade 10 Biljoner (10 Trillion). Vi har alltså en otrolig mängd pengar i omlopp i världen och mängden ökar varje år.

Med denna artikel vill jag kaste lite ljus på hur hastigheten på pengar påverkar penningmängden och hur detta kan kopplas till inflation.

Andra svenska bloggare har nyligen skrivit om just detta med hastighet och penningmängd; MengerianStefan Karlsson & Dave1bs. För en liten primer på penningmängd (M0, M1, M2, M3 osv) så läs denna artikel från Jesses Crossroads Cafe.

Stefan Karlsson: So, regardless of whether you look at M2 or MZM, money supply growth has been high. Despite this, the rate of consumer price inflation has declined the latest year while the dollar has rallied. The reason for this is of course that the European debt crisis has cause a big surge in money demand that has largely offset the effects of high money supply growth

As long as the European debt crisisi continues, and unfortunately it probably will for a while, we shouldn’t expect much of a pick up in U.S. price inflation despite the money supply numbers. However, when it ends demand for dollar assets will fall back and the lagged effect of the current monetary expansion will kick in. 

Hur kan då efterfrågan på pengar påverka inflationen? Det har att göra med hastigheten på pengar.

Som du ser i grafen ovan är vi nere på otroligt låga nivåer i hastigheten på pengar. Flera olika faktorer spelar in i varför hastigheten är så låg just nu. En orsak som det skrivs mycket om just nu är ZIRP. Dvs när räntan på pengar är nära noll, eller till och med negativa reala räntor. Teorin är att ZIRP skall hjälpa ekonomin genom att tillhandahålla “billig kredit” dvs pengar lånas ut billigt för skapa tillväxt i ekonomin. Problemet är dock att det inte riktigt har blivit så, pengarna har fastnat på vägen och har ej nått ut. Continue reading

The Greatest Threat Not Spoken Of – Gregory Mannarino

Framtiden ser allt annat än ljus ut. Hur illa det nu än blir så står vi utan tvekan inför en gigantisk omställning. Magnituden av denna kollaps är uppe för diskussion. Här har vi en uppfattning om det hela. I min mening är det dock lite allvarligare än, som min kompis uttryckte det: “Man får helt enkelt hoppa över att köpa den där nya fina bilen, men annars är det ju bara att anpassa sig”. Ja, anpassa sig får man nog minst sagt göra. Problemet som många missar är omställningsperioden. När det gamla systemet dör och ett nytt system etableras är en tid med potential för totalt kaos i samhället. Vi kommer att överleva, utvecklas och frodas som art. MEN, omställningen är inte att tas för lättvindigt.

Triple Curve, Waterfall Effect & Hyperinflation – LaRouche, Armstrong, FOFOA

Med denna lilla artikel vill jag snabbt visa på hur ett komplext system kan kollapsa, vad resultatet av detta kan vara och hur vi egentligen mäter deflation och inflation. Samt vad som menas med en triple curve. Hela debatten kring inflation och deflation är komplex och svår att greppa. Mycket har att göra med att vi har en bestämd uppfattning om vår omvärld och att vi sätter ett pris på världen i våra egna fiatvalutor. Mycket av debatten kring detta ämne härstammar från hur vi väljer att se på världen och hur vi definierar pengar, värde och valutor. Vad skall allt mätas i för att avgöra om vi har deflation eller inflation? Är det endast pris vi skall gå på? Är det penningmängden i cirkulation? Artiklarna nedan fokuserar mer på priset på tillgångar i förhållande till andra tillgångar. Undvik att argumentera utifrån en värld som är prissatt i fiatpengar.

En sak som är säker är dock att när ett system växer sig stort nog blir det för många variabler i detta system för att vi skall kunna överblicka och kontrollera allt. Risken för att ett sådant system skall kollapsa ökar exponentiellt med komplexiteten. Vårt ekonomiska system vi har i dag är designat från början för att misslyckas pga att det är en skuldbaserad ekonomi där vi aldrig har nog med pengar i cirkulation för att betala tillbaka räntan på alla pengar som har skapats. Se Money as debt.

Ett sådant system kan kollapsa över en natt i vad Martin Armstrong har beskrivit som “The Waterfall effect”. Exempel är dot.com-bubblans kollaps eller guldets kollaps på 80-talet. En kollaps som sker nästan “över en natt”. Läs hans länkade uppsats via FOFOA här: How ALL systems can collapse overnight.

Lyndon LaRouche skapade sin teori om “The Triple Curve” som beskriver hur en ekonomi frikopplas från verkligheten genom ohämmad expansion och fokus på nominella värden. Alltså att vi mäter vår ekonomi utifrån hur mycket pengar som skapas. GDP kan gå upp, men har vi verkligen ökat vår produktion? Har vi effektiviserat produktion och uppnått högre levnadsstandard?

Triple Curve - LaRouche

Utdrag ur LaRouche Explains How He Developed the ‘Triple Curve’:

Mankind, by discovery of new physical prinicples, and applying these to production, is able to transform man’s power to generate physical values, to increase man’s power to  produce something. That sort of thing. And so therefore, this kind of concept is the basis for all competent science, all competent economy. All present economists, as taught in universities, do not know this, and therefore they try to figure out, from a financial system, the idea of profit, in terms of a financial system or marginal income, in terms of a financial system, not in terms of a physical system. And all progress in science is based on that.

So therefore, what we need is capital-intensive, long-term investments, concentrating first  of all on the basic economic infrastructure. First of all: water, power, mass transportation, and so forth. Make these more efficient. Therefore, even simple labor will be increased in its productivity, because you have created the environmental preconditions for enhancing the effective power of that act of production.

And what he (Alan Greenspan) did is, he went to financial derivatives, self-inflating fake money. And the world economy now is sitting under the weight of $1.4 quadrillion of absolutely fake money, and under the present conditions, that fake money is growing, like a cancer, while the world economy, in terms of employment and production and goods produced, is shrinking.

So therefore, what you have to do is you have to take the cancer and you have to excise it! the entire financial derivatives bubble created by Alan Greenspan has to be taken out in the backyard and shot! And then buried! That’s the solution
larouchepub.com/eiw/public/2009/2009_1-9/2009-5/pdf/04-07_3605

Detta gap mellan kurvorna kommer att vidgas med tiden och just nu lever vi i en tid där kurvorna rent matematiskt snart pekar rakt upp/ner. Alltså en ohållbar situation. Något måste ge vika. Frågan är då vad som skall ge vika och hur kommer det att påverka oss? Enligt FOFOA som skriver otroligt utförligt om detta ämne så är det Dollarn som kommer att ge vika då den i dagsläget är världens reservvaluta. Mekanismen som FOFOA lägger fram för hur detta kommer att påverka Guld och Silver är komplex, ett förslag är att du som komplement till artikeln nedan även läser: fofoa.blogspot.com/2009/03/all-paper-is-still-short-position-on

Utdrag ur FOFOA: The waterfall effect

Take another look at the first chart at the top. Something has to give, and soon! Think of those two diverging lines as fingers stretching a rubber band. Then ask yourself, what IS that rubber band? I’ll tell you. It is the dollar, the unit of measure for everything economic.

There is a quote I like that comes from Le Metropole Cafe. It goes, “we will have deflation in everything we own, and inflation in everything we use”. This is partly true. It is true during the run up to the rubber band snapping. It is true until we hit the waterfall. At that point I have my own version of the quote. “We will have hyperDEflation in everything measured against real money, GOLD, and we will have hyperINflation in everything measured against paper dollars.” 

Hyperinflation (a currency event as Jim Sinclair so eloquently tells us) is always concurrent with deflation (economic malaise) when measured in real terms (gold). The dollar is only paper, and it is being printed like crazy. So to measure things in dollars becomes very confusing when looking to the future. The above-mentioned deflationists cannot imagine the hyperinflation event that I describe because they are stuck on their cycles and technical analysis that has always been measured in dollars. 

So, just to clarify one more time, we will see hyperinflation in gold as the dollar collapses on the world stage and loses its global reserve privilege. This will be followed by nominal hyperinflation in all things priced in dollars as the US frantically prints more and more to support its dying dream of a socialist paradise.

fofoa.blogspot.se/2009/08/waterfall-effect

Legislating an economy is like legislating the weather. It cannot be done successfully. One may seed rain clouds or quantitatively ease the money supply, but all be will for naught, as the complexity of the system and the energy contained therein eventually overwhelm any attempt at controlling it.

– Mantis (comment on FOFOA Waterfall effect)

 

Sist en film om Weimar republiken och hur The FED nu håller på att skapa samma situation igen. Tack till Dave1bs för filmen.

Historien om Federal Reserve

The Federal Reserve. USA’s “riksbank”. En institution med otroligt mycket makt över världens ekonomi. En privatägd institution. En historia med många frågetecken och hemlighetsmakeri. Ensamrätt att trycka USD. Undantaget från granskande ögon. Banken är varken federal, eller har den reserver.

Since I entered politics, I have chiefly had men’s views confided to me privately. Some of the biggest men in the United States, in the field of commerce and manufacture are afraid of somebody, are afraid of something. They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they better not speak above their breath when they speak in condemnation of it.

– Woodrow Wilson

Om du bör veta något om The Federal Reserve och världens banker så kommer här en länksamling med filmer och information för en bra lässtund.

The Creature from Jekyll Island | G. Edward Griffin

PDF FED’s Historia

scribd.com/doc/99259113/History-of-Federal-Reserve-Free-Edition

The American Dream By The Provocateur Network

Inte En Konspiration?

Tack till dave1bs som postade denna film i sitt senaste inlägg. Har sett den förut och jag försöker verkligen förmedla budskapet om att världen inte är som vi tror. Det pågår skit bakom kulisserna överallt.

Så, eftersom världen ändå kommer att förändras på ett eller annat sätt så anser jag att du MÅSTE läsa på om denna kommande omställning och världen i dag. Förbered dig om än bara med kunskap. Sätt dig in i problemet, du behöver inte lägga om hela ditt liv bara för att du får ny kunskap. Men “when the shit hits the fan” så är du bredd, även om du bara har läst på lite så har du lättare att ta till dig information varefter den kommer och du kommer att ha lättare att anpassa dig till de nya förutsättningarna!

dave1bs.wordpress.com/2012/06/16/24-biljoner-kr-hur-kan-storbankerna-skapa-sa-mycket-pengar/

Länkar And… Wait For It…!

Ben Bernanke talade inför kongressen i USA i dag. Inga direkta svar. Han håller fingret på avtryckaren för mer lättnader, men väntar på att någon annan, ECB?, skall ta första steget med räntesänkning eller lättnader. Eller att en kris inträffar som får lättnaderna att drunkna i “någon annans problem” och maskera snyggt att de egentligen behövs mer på hemmaplan.

Kommentar från Jim Sinclair:
My Dear Extended Family,
My final post for today is:

QE to infinity here and in Euroland is as sure as death and taxes. Denials are also as sure as death and taxes before it occurs.

There is no other possibility. Who could be so stupid as to think it would be announced today?

Regards,
Jim
In The news today

Guld & Silver ner, troligen inte som reaktion på mötet. I går var troligen en short squeeze som i dag hamrades tillbaka av kartellen. Manipulationen härskar. Dave1bs har dock postat en lite uppdatering om vad som kan hända med Silver, att vi står inför ett större rally. Ja, de kan inte manipulera marknaden fullt ut och hela tiden. Ny köpsignal i Silver, utbrott mot 70$/oz nära?

Turd Fergusson på TF Metals Report kastar in en liten handduk och skall sluta med dagliga uppdateringar med charts. Han är fed up med all manipulation i metallerna. Han kommer att ägna sig mer åt prepping, stacking och att skriva om dess saker. Change You Can Believe In.

Värt att lyssna på i dag är FSN som i dag har Bert Dohmen som gäst. Han ser en topp i marknaderna och rekommenderar att ligga kort. Ser inte hyperinflation som en realitet förräns om några år när “lite” mer pengar har tryckts. Personligen gillar jag Bert och hans calls, han har haft rätt hittills. Men glöm inte att marknaderna är sköra och det kan svänga snabbt som en grisblink. Väg dina investeringar noga. FSN – Markets Have topped for the year, China headed for trouble.

Känner du att du inte är förberedd nog inför kommande oroligheter så har precis LDS Preparedness Manual släppts i 2012 års utgåva. Bara att ladda hem och njuta av 500 sidor prepping! LDS Prepping.

JP Morgan & Världens Undergång

Här är en round table om den kommande kollapsen i ljuset av JP Morgans senaste förluster. Det är ett väldigt skört system. De pratar också om hur viktigt det är att förbereda sig. Även om detta är och kommer att bli värre i USA så kommer det att påverka oss alla över hela jorden. En hyperinflation och kollaps av det finansiella systemet kommer att beröra varje människa på jorden på ett eller annat sätt. Det är situationen vi har satt oss i genom kreditexpansion och globalisering. JIT-samhället är sårbart. Satsa inte din framtid på att vara JIT, se till att ha en tidsbuffert. Agera nu när allt ännu fungerar som det ska!

Nyheter ute i media om JP Morgan
zerohedge.com/news/jpm-crashing-after-it-convenes-emergency-call-advise-significant-mark-market-losses
marketsbyscoris.com/2012/05/jpm-gor-storforlust-pa-kreditportfolj.html
petermadison.blogspot.se/2012/05/pa-pyramidens-topp.html
rymdiz.blogspot.se/2012/05/jp-morgan-forlorar-narmare-21-miljarder.html

Söndagsläsning: Inflation or Hyperinflation? – FOFOA

FOFOA bloggar på fofoa.blogspot.com och skriver om dagens ekonomiska system med fokus på inflation och guld. Väldigt långa bloggposter. Väldigt djupgående diskussioner och förklaringar. Väl värt tiden att läsa!

I hans senaste post om debatten mellan Inflation och Hyperinflation lyfter han fram flera skrämmande och intressanta poänger.

fofoa.blogspot.se/2012/05/inflation-or-hyperinflation.html

Vi står på avgrundens kant. Hyperinflation kommer med största sannolikhet.

..What changes is the recognition of what we do produce for ourselves and what we require from others to maintain our current standard of living… We will come to know just how “above” our capabilities we have been living. Receiving free support by way of an overvalued dollar that we spent without the pain of work…

…Again; this all works as long as the world “buys into” using our dollars. As I said; an expanding fiat works to grow the economy thru expanding credit buying power because the fed can support the system with credit creation that has no “inflation premium”. That lack of premium only exists as long as Americans can exchange free credit for real physical goods. Once this perception changes it’s over. Once the world understands that it’s not local US goods that stands behind dollar growth, but less expensive foreign goods,,,,,,,,,, the stage is set for our “supporters” to sell to themselves! Making themselves 
“lifestyle rich”. All they need is Another currency unit….

Just Another Hyperinflation Post – Part 1

Just Another Hyperinflation Post – Part 2

Just Another Hyperinflation Post – Part 3

The Official Bankster Dictionary

Humor och mörk verklighet i ett. Insiktsfullt och bra sammanställt. Läs, le, bli rädd och vakna upp!

via: zerohedge.com/contributed/2012-18-02/official-bankster-dictionary

US Federal Reserve = European controlled private bank.

Central Bank = Counterfeiting Ring Leader

Criminal Underworld Currency Counterfeiters = Competitors that must be arrested and jailed.

Savings Account = Devaluation Account, Cash Advance for Gambling Division

Gambling = Banking Primary Business Line

Fraud = Banking Secondary Business Line

Las Vegas, Macau, Atlantic City = Model for running business operations.

Inflation = Currency Devaluation through anti-free market manipulation of interest rates.

Fractional Reserve System = Fractional Expansion Citizen Bankruptcy System, BSE (Biggest Scam Ever)

Futures Markets = Manipulation Casino, SkyNet Three-Card Monte Scam

Pablo Escobar, Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, The Ochoa Hermanos, Yakuza = Cash Cows

El Subcomandante Marcos aka Delegado Zero = Anti-poverty activist that must be wacked and shut up

Independent Media = Terrorist

Mass Media = Allies

Continue reading

USAs Statsskuld Nu Över 100% Av BNP

USAs statsskuld är nu över 100% av BNP. Detta är väldigt högt och då är ändå inte många framtida åtaganden som pensioner och sjukvård inräknade som är gigantiska i sammanhanget.

USA har enligt många nått “point of no return”, dvs den nivå när skulderna blir för stora för att någonsin kunna betalas tillbaka utan att kraftigt devalvera valutan genom antingen en regelrätt devalvering som kan ske över en natt. Nyliga exempel är Storbritanniens Black Wednesday eller Schweiz. Schweiz valuta Franc är ansedd som en väldigt säker valuta och hade därför stärkts otroligt mycket till den grad att det skulle drabba ekonomin då produkter från Schweiz blir för dyra och exporten skulle minska. Därför sattes en fast riktkurs som tvingade ner Francen ca 9% mot övriga valutor och Guld.

Den andra vägen är att trycka mer pengar och på så sätt minska köpkraften i Dollarn så att skulderna blir förhållandevis mindre. Detta benämns ofta som “Currency Wars”, länder justerar sin pengamängd och inflation för att få en edge mot varandra och så att deras egna valutor blir svagare så att exporterna ska öka.

USAs situation är nu sådan att The Federal Reserve köper upp över 60% av stadsskulden från Treasury vid varje auktion. I vanliga fall skulle räntorna höjas så att statspappren blir mer intressanta för externa investerare. Dock är inte så fallet utan i dag råder “Financial Repression“. Med i många fall negativa realräntor. Alltså har statspappren väldigt få externa köpare och FED tvingas kliva in och täcka luckan som skulle uppstå annars och USA skulle gå i konkurs. Problemet är bara att eftersom statsskulden nu är så stor och att alla pengar som lånas från FED är med ränta så innebär det att om de höjer räntan så kommer bara betalningen till räntan att snabbt överstiga alla skatteintäkter som USAs regering får in. Dvs det har uppstått ett moment-22 där FED inte kan sluta köpa USAs statsskuld pga den låga räntan som de inte kan höja räntan för att komma undan att köpa all skuld för då går USAs regering i konkurs.

Så klart är detta lite förenklat, men ibland är det ganska enkelt att se att den troligaste utvägen ur detta är ett fortsatt pengatryckande in i väggen med en ännu större kollaps som följd. Pumpa ballongen tills den spricker i stället för att släppa ut lite luft och se den kollapsa långsamt.

Alltså: Detta är bra för Guld & Silver. QE3 kommer att komma i någon form, troligen MBSer. Detta är dock otroligt destruktivt för allt annat som går upp i pris.