Tag Archives: Rikedom

Moneyness 2 – Money Is Credit – FOFOA

FOFOA är ute med sin senaste post: Moneyness 2 – Money Is Credit

“Gold is the only money the world has ever known”
Sounds like a simple thought, but it isn’t.
To understand the following you must rethink your basic
knowledge of money and investments. Get your aspirin ready.
–ANOTHER

Intressanta tankar och koncept som FOFOA lägger fram och förtydligar. Tidigare poster har i grunden förändrat min syn på vad pengar är, vad värde är, hur vårt ekonomiska system fungerar och guld.

Jag är/var ett stort fan av silver. Gick “all in” på silver för min magkänsla sa att det var rätt. När lugnet infann sig att jag hade “mitt på det torra” så kunde jag börja utforska mer och läste får FOFOA och Freegold för första gången.

Jag har nu insett att Freegold är ett intressant koncept och att jag verkligen tror på det nu. Jag har dock svårt att slita mig i från silvret av andra orsaker. Ingen vet när Freegold kommer att inträffa. Ingen vet när världen kollapsar, men jag tror att det är ganska “snart”.

Freegold representerar ett enormt skifte i uppfattningen om vad rikedom är och i vår referenspunkt var gäller tillgångar. När detta skifte sker kommer guld troligen att prestera bättre än silver. Men, fram tills dess är det inflation, girighet, rädsla och vår ökade oro för vårt finansiella system som driver priserna på guld och silver. Och det är där jag ser möjligheterna större i silver än i guld. Ration för guld/silver är nu 53. Denna ratio kommer att minska, dvs silver kommer att öka mer i värde än guld även om båda ökar.

Freegold representerar enligt mig en diskussion på en nivå som ligger över 99% av alla som kan något om ekonomi. Mig inkluderad. Men jag kan ändå begripa helheten. Freegold är en filosofisk och psykologisk diskussion i många avseenden. Vilka ord vi använder för att beskriva pengar och rikedom? Masspsykologi bland oss människor. Vår syn på vad värde är. Freegold kan vara svårt att ta på och sätta sig in i. Att ge exempel på och sätta siffror på. Det är just det som blir resultatet av Freegold, ingen vet priset på guld om det släpps fri! Och det krävs en kollaps av vårt nuvarande system för att det skall hända!

Diskussionen och hypen kring prisökningen i silver och guld däremot drivs av andra faktorer. Det är TA som gäller. Det är fundamental analys som säger att de bör gå upp. Det är bristen på silver. Det är prismanipulationen. Det är oro för kollapsen. Alla dessa faktorer är lättare att sätta siffror på och peka på grafer. Vi är här, sedan skall vi hit! Detta tänk ligger inom ramen för systemet vi har i dag. Och fler och fler människor hoppar på detta tänk och priserna stiger! Hypen ökar i takt med priset!

Alltså håller jag silver för det kortare perspektivet (även om kort ändå i detta fall är långt, long term) och guld i det längre (även om längre kan vara kort, det kan hända i morgon!)

And my main message here is simple. No one needs to understand this for a change to take place. Because, when the current system crashes, what will change is how we view money and wealth. Everything else I talk about flows from that one change.

– FOFOA

Understanding how the world works is easy as soon as you understand the Wealth Hierarchy. Like this: Earn money/currency, buy what you need, save Gold, enjoy what life has to offer.

Real wealth. Get you some.

– Aristotle

Att Skapa Rikedom

Vad är rikedom? Hur skapar vi rikedom? I dagens samhälle är det vi ser som rikedom och de affärer som sker till stor del bara pengar som vi skyfflar runt på ett bord mellan oss till tonerna av konstant ökande pengamängd genom kreditexpansion. Ökande pengamängd är inte alltid ökande rikedom och just nu håller vi på att bygga luftslott av pengar.

Rikedom skapas och expanderas genom att du lägger ned tid, arbete och svett på något. Exempelvis skulle du kunna hugga ned ett träd och hyvla fram plankor till ett hus. Du fäller trädet och förädlar detsamma. Du skapar alltså ett värde ur inget i utbyte mot tid. Detta kan du sedan byta mot annat, exempelvis kläder eller mat.

En definition på hur rikedom skapas som resonerade med mig var följande:

  1. Skörda/utvinna – De som skördar/utvinner råmaterial och energi från jorden. Bonden, gruvarbetaren, skogshuggaren, oljeborraren och fiskaren.
  2. Förädling – De som adderar värde till råvarorna genom förädling eller genom att kombinera ihop flera råvaror som tillsammans är värda mer än delarna. Ingenjören, mekanikern, arbetaren och designern.
  3. Transport – Att föra vad som finns i överflöd i en region till en annan.

När systemet imploderar får vi se vem som är rik på riktigt. Vem har bäst lyckats skapa riktig rikedom och inte skyfflat till sig luftbrickor?

True Wealth Is Created In Three Ways

1. Transmutation – Those that harvest the raw materials and energy of the earth. The farmer, the miner, the logger, the driller and the fisherman.

2. Transformation – Those that add value to those materials and by combination of materials create greater value than the parts.

3. Transportation – Bringing what is in abundance in one region to another region for their abundance there.