Tag Archives: Pension

Blöjor Het Produkt I Åldrande Japan

För första gången i historien har nu försäljningen va vuxenblöjor överträffat den av vanliga blöjor för barn. Detta om något ett ett tydligt tecken på de problem som Japan nu står inför med en enorm åldrande population och en upp och nervänd befolkningspyramid.

Pensionspengarna försvinner allt snabbare ut ur systemet och försäljningen av japanska statspapper (skuld) ökar. Detta är ett enormt problem för Japan eftersom största köparna av dessa statspapper är just pensionsfonder och företag. Japan har trycket ENORMA summor pengar senaste 20 åren och lyckats finansiera dessa internt genom just pensionssystemet. Detta gör japan till en av de största tickande bomberna i världen och något som Kyle Bass pratar om frekvent.

bloomberg.com/news/2012-05-09/elderly-at-record-spurs-japan-stores-chase-1-4-trillion.html

Läs också mer från Kyle Bass: peakswe.se/tag/kyle-bass

Japansk Pensionsfond Går In I Guld

Som första pensionsfond i Japan går Okayama Metal & Machinery över till att lägga 1,5% av sina totala tillgångar i en guldbackad ETF. Stort och tecken på att tiderna håller på att ändras!

Via Zerohedge och FT:
Okayama Metal & Machinery has become the first Japanese pension fund to make public purchases of gold, in a sign of dwindling faith in paper currencies. /FT

zerohedge.com/news/canary-gold-mine-historic-move-japanese-pension-fund-switches-gold-first-time-ever