Tag Archives: Råvaror

Intervju Chris Martenson – SGT Report

Intervju med Chris Martenson om Peak Oil, skuldkrisen, kollaps, framtiden. Fortsätter på temat kollaps och peak.

Läs gärna alla kommentarer till inlägget. Många som hävdar att Peak Oil är en bluff för att styra världen genom tillgången till energi. Vi tvingas in i att använda fordon som drivs på fossila bränslen och blir beroende. Jag är tveksam till detta dock.

Hur som helst om det nu är så att detta är fabricerat, precis som globala uppvärmningen, så kvarstår faktum att vi har svårt att öka produktionen och hela vårt samhälle är byggt runt fossila bränslen så det hjälper oss inte nu. Point of no return.

via: sgtreport.com

Var Jordens Mineraler Finns & Hur Länge De Räcker

Här kommer en enklare överblick över de vanligaste och viktigaste mineralerna och grundämnena vi behöver dagligen till vår industri. Kina (östra Asien), Nordamerika och Australien är viktiga områden med mycket mineraler. Europa är ganska fattigt på mineralfronten.

Efter sedan har vi en sammanställning som visar hur våra vanligaste ämnen och mineraler räcker vid nuvarande konsumtion vägt mot USA och sedan världen.

Värt att notera är kanske att Silver beräknas ta slut inom 30 år… Hur var det nu med att Silver fanns i överflöd? Kan detta kanske påverka priset något? Ädelmetall + ännu mer begränsad tillgång.

Peak Oil – Top 11 FAQs

Richard Heinberg från Post Carbon Institute har lagt ut top 11 frågor om Peak Oil han oftast får efter sina föreläsningar. Det är bra svar och bra länkar som leder vidare till mer läsning om varje svar. Har du svårt att möta frågorna själv är detta en utmärkt resurs, men även för att läsa på och utbilda dig själv.

postcarbon.org/article/827909-top-11-faqs

Till detta har de också gjort en ny film om Peak Oil som tar upp vår historia, nuvarande situation och framtid. Enkelt och bra förklarat. De tar upp många av kärnproblemen som befolkningsökningen, resursbrist, den kommande skuldkrisen.

Tillväxt i Framtiden? – Paneldiskussion


Diskussion om tillväxt. Evig tillväxt är ohållbart. Matematiskt är det väldigt enkelt påvisat, titta under grundkursen och peak-delen för film på det hela. Systemet är i grunden fel och kräver konstant ökande skuldsättning, eller “tillväxt” för att inte falla samman. Många viktiga insikter och synpunkter i diskussionen här: krävs ständigt tillväxt och ökande konsumption för att leva ett bra liv? Hur ser ett samhälle ut med 0-tillväxt? Alternativ till dagens system? Hur tar vi oss ur den situation vi befinner oss i nu?

Via:
http://cornucopia.cornubot.se/
http://vidsynt.wordpress.com/