Tag Archives: Money As Debt

Den Blinda Fläcken – Eller Var Kommer Pengar Ifrån? – Andreas Cervenka

Andreas Cervenka har skrivit en mycket bra artikel, Den blinda fläken, om vår största problem i dagens ekonomiska system. Att vi har överlåtit skapandet av pengar till privata företag; bankerna. Då penningmängden i omlopp är extremt viktig för hur ekonomin går i övrigt leder detta också till att dessa banker har satts i en enorm maktposition.

Take away från Andreas artikel är att vi är mitt uppe i en exponentiellt ökande utlåning och kreditskapande spiral som bland annat har gett oss skenande bostads-, energi- och matpriser. Den reala ekonomin har svårt att hinna med och vi håller på att bygga ett luftslott; det är ganska stort vid det här laget och om du har vaknat upp och ser världen för vad den är så borde detta faktum skrämma dig. Om inte så har du inte förstått vidden av det vi har gjort och håller på att göra.

Läs denna artikel och läs sedan vad andra bloggar har kommenterat om dem och även de länkar de skriver om för att skapa dig en bättre förståelse för vårt finansiella system vi har i dag.

SuperZeke skriver:
Det är alltså DEN som har ensamrätten på att SKAPA våra pengar som har ALL MAKT i vårt samhälle. Och i vårt samhälle så är det BANKERNA som har den ensamrätten.

Zeke inleder posten med att hänvisa till Lincolns blogg och ett inlägg som går igenom skillnaden på pengar och krediterLincolns blogg.

Mises.se har också kommenterat artikeln:
Sedan Mengers lysande essä från 1892 och Mises teori och klassificeringsschema i Theory of Money and Credit har österrikare talat om något helt annat än andra ekonomer. Här finns varken mystik eller beslöjningar, utan en väl utvecklad teori om hur ett allmänt accepterat bytesmedel uppstår och hur detta påverkar ekonomin.

There is no means of avoiding the final collapse of a boom brought about by credit expansion. The alternative is only whether the crisis should come sooner as the result of a voluntary abandonment of further credit expansion, or later as a final and total catastrophe of the currency system involved.

– Ludwig von Mises

Även obligatoriska filmer om ekonomin:
Continue reading