Tag Archives: Hyperinflation

Hyperinflation – Hyperdeflation: 56-0 – Zero Hedge

Via Zero Hedge kan du nu läsa en sammanställning av monetära kollapser i världen. Hyperinflation är resultatet i samtliga fall. Intressant.

zerohedge.com/news/monetary-endgame-score-date-hyperinflations-56-hyperdeflations-0

What we will point is that at no time in recorded history did a monetary regime end in “hyperdeflation.” In fact there is not one hyperdeflationary episode of note. Although, we are quite certain, that virtually all of the 56 and counting hyperinflations in the world, were at one point borderline hyperdeflationary. All it took was central planner stupidity to get the table below, and a paper with the abovementioned title instead of “World Hyperdeflations.”

Snabba Cash III – Hastighet & Inflation

On no account should so much as a single unit be retained in the State’s treasuries, for money exists to be circulated and any kind of stagnation of money acts ruinously on the running of the State machinery, for which it is the lubricant; a stagnation of the lubricant may stop the regular working of the mechanism.

Nyligen nåddes en ny viktig gräns i USA då M2 passerade 10 Biljoner (10 Trillion). Vi har alltså en otrolig mängd pengar i omlopp i världen och mängden ökar varje år.

Med denna artikel vill jag kaste lite ljus på hur hastigheten på pengar påverkar penningmängden och hur detta kan kopplas till inflation.

Andra svenska bloggare har nyligen skrivit om just detta med hastighet och penningmängd; MengerianStefan Karlsson & Dave1bs. För en liten primer på penningmängd (M0, M1, M2, M3 osv) så läs denna artikel från Jesses Crossroads Cafe.

Stefan Karlsson: So, regardless of whether you look at M2 or MZM, money supply growth has been high. Despite this, the rate of consumer price inflation has declined the latest year while the dollar has rallied. The reason for this is of course that the European debt crisis has cause a big surge in money demand that has largely offset the effects of high money supply growth

As long as the European debt crisisi continues, and unfortunately it probably will for a while, we shouldn’t expect much of a pick up in U.S. price inflation despite the money supply numbers. However, when it ends demand for dollar assets will fall back and the lagged effect of the current monetary expansion will kick in. 

Hur kan då efterfrågan på pengar påverka inflationen? Det har att göra med hastigheten på pengar.

Som du ser i grafen ovan är vi nere på otroligt låga nivåer i hastigheten på pengar. Flera olika faktorer spelar in i varför hastigheten är så låg just nu. En orsak som det skrivs mycket om just nu är ZIRP. Dvs när räntan på pengar är nära noll, eller till och med negativa reala räntor. Teorin är att ZIRP skall hjälpa ekonomin genom att tillhandahålla “billig kredit” dvs pengar lånas ut billigt för skapa tillväxt i ekonomin. Problemet är dock att det inte riktigt har blivit så, pengarna har fastnat på vägen och har ej nått ut. Continue reading

SWIFT Fuck Up, US$ Reservstatus & Olja

For years now, “politically”, the dollar system has had no support!
Once again, for effect, 
“Politically NO”, “Structurally Yes”! 

USA och EU gick i början av året ut med sanktioner mot Iran under förevändningen att hindra landet från att utveckla kärnvapen. Eller var den egentliga anledningen till USAs hårda attityd att göra med att Iran väljer att sälja olja för annan valuta än US$? Titta hur det gick för Irak, Libyen mfl som valde att sälja olja för annat än US$. USA vill tvinga fram ett regimskifte i Iran till någon som är mer positivt inställd till att behålla Petrodollarn.

Varför är det då så viktigt med vilken valuta olja säljs för? Jo, det har att göra med att US$ i dag är världens reservvaluta. Och det är på grund av detta som USA har kunnat skapa så stora underskott och komma undan med det utan massiv inflation. Reservstatusen har möjliggjort en levnadsstandard över vad som borde vara möjligt för Amerikaner.

FOA 2/26/00 – So, dollar hyper inflation never arrived and gold did not make its run because world CBs bet your productive efforts on supporting the dollar reserve. In the process, the US standard of living was raised tremendously on the backs of most of the worlds working poor. But this is not about to last! 

USA kräver att US$ används som huvudsakligt betalningsmedel för olja runt om i världen. Detta kallas allmänt “Petrodollar”. Genom detta så säkerställs Dollarns värde genom ett ständigt behov av Dollar från länder som köper olja. Detta möjliggör det stora underskott och nytryckta pengar som USA varje år dumpar på världen. Statsskuld köps gladeligen upp av utländska intressen eftersom de har dollar att bli av med. Detta innebär i princip att USA kan exportera nytryckta (värdelösa) Dollar och byta dessa mot en riktig tillgång; Olja. Det är en oslagbar deal, och har sedan 1975 då OPEC enades om att endast sälja olja för Dollar, hjälpt till att forma USA till den supermakt den är i dag. Men detta är på väg att ändras och USA är livrädd.

Casey research, The Demise of The Petrodollar:
So here’s an interesting thought experiment. Everybody says the US goes to war to protect its oil supplies, but doesn’t it really go to war to ensure the continuation of the petrodollar system?

FOFOA: What we have today, in essence – nay, in reality – is the USG running a daily deficit of $2.1B against its own economy and another $1.5B per day against the rest of the world. FOA explained that what this means in essence – in reality (when you are the printer of the global reserve currency) – is the fleecing of the standard of living of someone else. 

Continue reading

Triple Curve, Waterfall Effect & Hyperinflation – LaRouche, Armstrong, FOFOA

Med denna lilla artikel vill jag snabbt visa på hur ett komplext system kan kollapsa, vad resultatet av detta kan vara och hur vi egentligen mäter deflation och inflation. Samt vad som menas med en triple curve. Hela debatten kring inflation och deflation är komplex och svår att greppa. Mycket har att göra med att vi har en bestämd uppfattning om vår omvärld och att vi sätter ett pris på världen i våra egna fiatvalutor. Mycket av debatten kring detta ämne härstammar från hur vi väljer att se på världen och hur vi definierar pengar, värde och valutor. Vad skall allt mätas i för att avgöra om vi har deflation eller inflation? Är det endast pris vi skall gå på? Är det penningmängden i cirkulation? Artiklarna nedan fokuserar mer på priset på tillgångar i förhållande till andra tillgångar. Undvik att argumentera utifrån en värld som är prissatt i fiatpengar.

En sak som är säker är dock att när ett system växer sig stort nog blir det för många variabler i detta system för att vi skall kunna överblicka och kontrollera allt. Risken för att ett sådant system skall kollapsa ökar exponentiellt med komplexiteten. Vårt ekonomiska system vi har i dag är designat från början för att misslyckas pga att det är en skuldbaserad ekonomi där vi aldrig har nog med pengar i cirkulation för att betala tillbaka räntan på alla pengar som har skapats. Se Money as debt.

Ett sådant system kan kollapsa över en natt i vad Martin Armstrong har beskrivit som “The Waterfall effect”. Exempel är dot.com-bubblans kollaps eller guldets kollaps på 80-talet. En kollaps som sker nästan “över en natt”. Läs hans länkade uppsats via FOFOA här: How ALL systems can collapse overnight.

Lyndon LaRouche skapade sin teori om “The Triple Curve” som beskriver hur en ekonomi frikopplas från verkligheten genom ohämmad expansion och fokus på nominella värden. Alltså att vi mäter vår ekonomi utifrån hur mycket pengar som skapas. GDP kan gå upp, men har vi verkligen ökat vår produktion? Har vi effektiviserat produktion och uppnått högre levnadsstandard?

Triple Curve - LaRouche

Utdrag ur LaRouche Explains How He Developed the ‘Triple Curve’:

Mankind, by discovery of new physical prinicples, and applying these to production, is able to transform man’s power to generate physical values, to increase man’s power to  produce something. That sort of thing. And so therefore, this kind of concept is the basis for all competent science, all competent economy. All present economists, as taught in universities, do not know this, and therefore they try to figure out, from a financial system, the idea of profit, in terms of a financial system or marginal income, in terms of a financial system, not in terms of a physical system. And all progress in science is based on that.

So therefore, what we need is capital-intensive, long-term investments, concentrating first  of all on the basic economic infrastructure. First of all: water, power, mass transportation, and so forth. Make these more efficient. Therefore, even simple labor will be increased in its productivity, because you have created the environmental preconditions for enhancing the effective power of that act of production.

And what he (Alan Greenspan) did is, he went to financial derivatives, self-inflating fake money. And the world economy now is sitting under the weight of $1.4 quadrillion of absolutely fake money, and under the present conditions, that fake money is growing, like a cancer, while the world economy, in terms of employment and production and goods produced, is shrinking.

So therefore, what you have to do is you have to take the cancer and you have to excise it! the entire financial derivatives bubble created by Alan Greenspan has to be taken out in the backyard and shot! And then buried! That’s the solution
larouchepub.com/eiw/public/2009/2009_1-9/2009-5/pdf/04-07_3605

Detta gap mellan kurvorna kommer att vidgas med tiden och just nu lever vi i en tid där kurvorna rent matematiskt snart pekar rakt upp/ner. Alltså en ohållbar situation. Något måste ge vika. Frågan är då vad som skall ge vika och hur kommer det att påverka oss? Enligt FOFOA som skriver otroligt utförligt om detta ämne så är det Dollarn som kommer att ge vika då den i dagsläget är världens reservvaluta. Mekanismen som FOFOA lägger fram för hur detta kommer att påverka Guld och Silver är komplex, ett förslag är att du som komplement till artikeln nedan även läser: fofoa.blogspot.com/2009/03/all-paper-is-still-short-position-on

Utdrag ur FOFOA: The waterfall effect

Take another look at the first chart at the top. Something has to give, and soon! Think of those two diverging lines as fingers stretching a rubber band. Then ask yourself, what IS that rubber band? I’ll tell you. It is the dollar, the unit of measure for everything economic.

There is a quote I like that comes from Le Metropole Cafe. It goes, “we will have deflation in everything we own, and inflation in everything we use”. This is partly true. It is true during the run up to the rubber band snapping. It is true until we hit the waterfall. At that point I have my own version of the quote. “We will have hyperDEflation in everything measured against real money, GOLD, and we will have hyperINflation in everything measured against paper dollars.” 

Hyperinflation (a currency event as Jim Sinclair so eloquently tells us) is always concurrent with deflation (economic malaise) when measured in real terms (gold). The dollar is only paper, and it is being printed like crazy. So to measure things in dollars becomes very confusing when looking to the future. The above-mentioned deflationists cannot imagine the hyperinflation event that I describe because they are stuck on their cycles and technical analysis that has always been measured in dollars. 

So, just to clarify one more time, we will see hyperinflation in gold as the dollar collapses on the world stage and loses its global reserve privilege. This will be followed by nominal hyperinflation in all things priced in dollars as the US frantically prints more and more to support its dying dream of a socialist paradise.

fofoa.blogspot.se/2009/08/waterfall-effect

Legislating an economy is like legislating the weather. It cannot be done successfully. One may seed rain clouds or quantitatively ease the money supply, but all be will for naught, as the complexity of the system and the energy contained therein eventually overwhelm any attempt at controlling it.

– Mantis (comment on FOFOA Waterfall effect)

 

Sist en film om Weimar republiken och hur The FED nu håller på att skapa samma situation igen. Tack till Dave1bs för filmen.

Slutspel Guld & Hyperinflation i Sverige – Börje Lindström

“KÖP GULD NU – KRONAN SNART VÄRDELÖS”

Börje Lindström är en svensk författare och poet och har skrivit väldigt insiktsfullt om den kommande svenska bostadsbubblan, kreditkollapsen och den stora kraschen 2001-2010.

Han förutspår dollarns kommande hyperinflation och därmed hela världens fiatvalutor. Bra skrivet, med lite monetär historia invävt. Lindström tar även upp vikten av oljan. Hur central frågan om Irans och andra länders oljebörser som säljer olja för annat än dollar är. “The Petrodollar” som ger USA möjlighet att köpa riktiga varor för värdelösa papperspengar.

Artikel: Guld: Slutspel

Fler artiklar: borjelindstrom.se/ladan.html

Guldprisets fortsatta uppgång och dollarns fall kommer utan tvekan att – på alla plan – bli den mest dramatiska finansiella händelse vi kommer att uppleva i vår livstid. Den kommer att ställa den väldiga aktiespekulationen åren 1980-2000 i skymundan. Guldets väldiga, stigande zig-zagkurva kommer med all sannolikhet att innehålla åtskilliga panikdagar – både uppåt och neråt. Dollarnas lika väldiga nedåtfärd kan – till allas förvåning – under en tid av deflation tillfälligt avbrytas av nya kursrekord mot ett flertal andra valutor.

Who Is Running Scared? – Silver, Gates & Munger

En mycket sevärd video från The Silver Bullet & The Silver Shield av Chris Duane. Han visar på hur Gates, Munger och andra från det styrande skiktet försöker hålla nere intresset kring ädelmetallerna och då främst silver. Silver är akilleshälen för det globala banksystemet. Vi kommer att få en krasch, det är matematiskt oundvikligt. Antingen kommer länder, ex USA, att strukturea om sina skulder (en default), men detta har aldrig hänt i ett land som har möjlighet att trycka sina egna pengar. Vi kommer då troligen att då se dollarn förlora otroligt i värde pga massivt tryckande av pengar. I båda fallen är det en kollaps utan dess like som vi ser och pengar kommer att jaga fysiska tillgångar och värden.

Som Chris säger, en marknad styrs av girighet, greed, på vägen upp och fear på vägen ner. I en kollaps så sker det ännu mer explosionsartat då dessa båda känslor går ihop och trycker priserna uppåt för ex. ädelmetaller. Girighet för att tjäna på kollapsen och rädsla för att undvika att förlora allt.

Har du ännu inte några bra argument om varför du bör äga fysiskt silver? Titta då på hela serien The Silver Bullet & The Silver Shield (YouTube).

JP Morgan & Världens Undergång

Här är en round table om den kommande kollapsen i ljuset av JP Morgans senaste förluster. Det är ett väldigt skört system. De pratar också om hur viktigt det är att förbereda sig. Även om detta är och kommer att bli värre i USA så kommer det att påverka oss alla över hela jorden. En hyperinflation och kollaps av det finansiella systemet kommer att beröra varje människa på jorden på ett eller annat sätt. Det är situationen vi har satt oss i genom kreditexpansion och globalisering. JIT-samhället är sårbart. Satsa inte din framtid på att vara JIT, se till att ha en tidsbuffert. Agera nu när allt ännu fungerar som det ska!

Nyheter ute i media om JP Morgan
zerohedge.com/news/jpm-crashing-after-it-convenes-emergency-call-advise-significant-mark-market-losses
marketsbyscoris.com/2012/05/jpm-gor-storforlust-pa-kreditportfolj.html
petermadison.blogspot.se/2012/05/pa-pyramidens-topp.html
rymdiz.blogspot.se/2012/05/jp-morgan-forlorar-narmare-21-miljarder.html