Tag Archives: Freegold

Snippets on Euro, Gold, Dollar and International Trade

Läs hela Victors post om Euron, ECB, Dollarn och FREEGOLD:
victorthecleaner.wordpress.com/2013/04/07/snippets/

Läs hela här: victorthecleaner.wordpress.com/2013/04/07/snippets/

Think Like A Giant 2 – FOFOA

Nytt inlägg av FOFOFA som förklarar och förtydligar flödet av guld som sker dagligen mellan London/BIS och världens superrika. De som är så rika att de kan leva ett liv i totalt överflöd utan gränser och ändå ha pengar kvar som de måste stoppa undan; “A Giant that has 100mil piling up on its doorstep every day”. Inlägget förklarar varför vi som räkor “shrimps” kan få ta del av denna enorma uppvärdering på ett sätt som inte dessa jättar kan.

Artikeln: fofoa.blogspot.se/2013/02/think-like-giant-2.html

Första artikeln: fofoa.blogspot.se/2012/10/think-like-giant.html

Think Like A Giant 2

“Think that I a fool, because I trade gold for thousands US an oz.?
You will think much on this in the future.”
 –ANOTHER

The true value of gold, as a monetary currency, in today’s current US$ values, is over $30,000. If all currencies were destroyed, and gold only was used, this value would be higher. However, currencies will be used in the future, as today, only their value in trade will change. They will no longer be held as reserves, without gold at their side!

Simple Freegold – FOFOA

bar_pile_54_xlg

Under posten “The Triumvirate of Wealth” skrivs följande kommentar för att beskriva Freegold på ett enkelt sätt.

FOFOA: Fractional reserve in and of itself is not such a terrible thing. The problem is that it creates a moral hazard. This moral hazard is such that even regulation cannot fix it because ultimately the regulators become morally corrupted by the system.

The shift that is coming in the gold market, from paper to a physical market, is the ultimate conclusion to a fractional reserve system. It is the collapse of the system as confidence is ultimately lost that there is any reserve actually being held in your name.

If we only use fiat currency as a unit for trade, and not for store of value, but instead have a non-fractional wealth reserve riding shotgun, the system will once again become sustainable.

The currency will fluctuate per the actions of the printer, but if he prints too much, more value will flow into the wealth reserve. If the printer is responsible, people will gradually be willing to hold the fiat for longer and longer periods of time. Ultimately, if the printer remains responsible, some people may hold the fiat as a store of value. But then this will tempt the printer to print more and value will flow back into gold.

This is where evolution is taking us. It is not taking us back, it is taking us forward. We are evolving to a place where governments print the money we use for trade, but not for savings. They will have to earn our trust again before we will save in their currency.

FOFOA

freegold_Money_Triangle

Freegold_Quadrangle

After Freegold – MatrixSentry

Image: Berlin's First

MatrixSentry om sparande efter FreegoldLegs – FOFOA

The “public” will not bring on Freegold through a rush into gold coins. The public will never get onboard until after the fact, when the wisdom of owning physical gold is self evident.

A market for convenient allocated gold products will spring up following the demise of gold derivatives. Joe Public will simply trade his currency for allocated ounces to save, then trade his ounces back into currency when he is ready to consume. No need to “learn” physical gold, it will be exactly like what he is used to now with stocks, ETFs, and mutual funds. Joe will simply understand that his “allocated physical gold fund” offers the ultimate safety after living through the destruction of his paper wealth, including paper derivative gold.

fofoa.blogspot.com/2013/01/legs.html?showComment=1358525602230#c2565412715724535269

It’s The Flow Stupid – Guld & Olja

flow of value gold

Olja är den marknad som är tillräckligt stor för guld att gömma sig i. Anledningen till att priset på olja har legat relativt stilla senaste årtiondena är att guld handlas för Dollar + en liten mängd guld. Detta har dock ökat och olja handlas nu för Dollar + en större mängd guld. Detta sker under bordet och borta från rampljuset.

CBs säljer guld för att guldet måste flöda. Guld måste byta hand för att olja skall flöda. Olja och guld flödar i motsatt riktning. Väst har snart slut på guld. Olja måste flöda för att vi skall kunna leva som vi gör och för att samhället som vi vet det skall fungera. Högre guldpriser kommer innebära att guldet slutar flöda i den mängd som behövs för att hålla oljan flödande. Om det inte sker en uppvärdering av värdet på guld för att representera den oljerikedom som har tagits upp ut jorden.

LÄS: fofoa.blogspot.se/2010/10/its-flow-stupid.html
Från The Gold Trail: usagold.com/goldtrail/archives/another1.html
Läs ovanstående. Nu. Köp. Guld. I går.

Oljeproducerande land: You don’t care what the current commodity price of gold is, your future generations will keep it as real wealth to replace the oil that is lost. Before the future arrives gold will be, once again valued as money and can be truly counted on to appropriately represent all oil wealth!

You see, when paper trading volume dries up it’s a bearish sign, but when real physical gold volume drops it’s bullish! That’s because gold is being cornered on a scale never seen in history. LBMA is doing its best to show real volume exists!

The Western governments needed to keep the price of gold down so it could flow where they needed it to flow. The key to free up gold was simple. The Western public will not hold an asset that’s going nowhere, at least in currency terms. The problem for the CBs was that the third world has kept the gold market “bought up” by working thru South Africa! To avoid a spiking oil price the CBs first freed up the public’s gold thru the issuance of various types of “paper future gold”. As that selling dried up they did the only thing they could, become primary suppliers!

In the early 1990s oil went to $30++ for reasons we all know. What isn’t known is that its price didn’t drop that much. You see the trading medium changed. Oil went from $30++ to $19 + X amount of gold! Today it costs $19 + XXX amount of gold! Yes, gold has gone up and oil has stayed the same in most eyes.

Ever notice how many important Middle Eastern people keep a residence in London. It’s not because of the climate. The most powerful banks in the world today are the ones that trade oil and gold. It is in the “city” that the deals are done by people who understand “value”! Westerners should be happy that they do because the free flow of oil and gold has allowed this economic expansion to continue this past few years.

Understand that oil is still traded for a certain number of US$ but after the deal is done a certain amount of gold is also purchased “with the future flow of oil as collateral”.

AND THE KICKER:

Last one on this topic until more ANOTHER posts. I’m not sure that it would be necessary to have that large a cabul in on the “offer” of oil for gold. Given the rather small market in gold in comparison to oil/currencies it would only take one or two well endowed oil states to pull this off. Here’s why.

Let’s say the Saudi’s have been accumulating gold through the back door ( approx. 5,000 tonnes ) . They sell say 20 Mln Bbl oil a day. Close enough. At one ounce of gold per thousand Bbl oil that’s 10,000 ounces of physical gold per day. That’s a lot of physical gold.

The first few moments after the Saudi’s proposal to trade oil for gold at a very steep discount of 1000 Bbl/oz ( approx. 1.5% of current US$ price ) there would be
roars of laughter. One fast thinker after another would think “Hey. I buy some gold at $300/oz, trade for oil to receive 1 Mln Bbl, then sell the 1 Mln Bbl for US$ 10 Mln. Net profit is

$10,000,000-$300,000=$9,700,000. Easy money.

Everyone at once turns to the gold market to buy, which promptly shuts down. Now no one is laughing. Because everyone realizes that gold is now worth at least $10,000 per ounce and no one is prepared for that revaluation. Whoever has gold now has 66.67 times the purchasing power in that stockpile. What appeared to be a stupid offer has now become a complete revaluation of all gold stockpiles vs all currencies.

Who has the gold?

Guld & Silver: STOP! – Hammer Time!

Silver Doctors har lagt ut en grafkavalkad över ädelmetallerna och diverse relaterade index. Det ser onekligen ut som om vi har bottnat och allt pekar på att det kommer att vända uppåt härifrån. Förutom dollarn då som fortsätter enligt sin huvudskuldra som bland annat Scoris också uppmärksammat.

Viktigt att inte glömma är dock att om det sker en kris i världen så kan priserna reversera över en natt. Eller skjuta i höjden. Eftersom jag även mer och mer fått upp ögonen för Freegold så måste jag lägga in en rekommendation att köpa fysiskt guld om du nu inte ännu har gjort det. Silver räcker inte. Silver kan prestera bra, men hur marknaden ser ut i grunden, den JÄTTESTORA bilden, är mer positiv för guld som Store Of Value par excellence.

silverdoctors.com/gold-silver-hammer-time/

silverdoctors.com/gold-silver-hammer-time/

Mike Maloney – GoldMoney

Måste posta denna intervju med Mike Maloney. Det var Mikes bok Investing in Gold & Silver som fick mig att vakna på riktigt för några år sedan. Mikes syn på det hela är rätt basic och hans resonemang är enkelt att ta till sig. Fokus ligger på kvoter (ratios). Att guld just nu ligger i en cykel som är på väg upp och aktier ligger i en cykel som är på väg ner. Kvoten mellan guld och andra tillgångar kommer att justeras till guldets fördel. Alltså köpkraften kommer att öka.

De pratar om detta samt lite annat som pågår i ekonomin i stort. På senare tid jag dock börjat ifrågasätta detta synsätt på guld som det pratas om här. De pratar endast om, utifrån fundamentala fakta, en enorm uppgång på gång för guld och silver. Men ni som har följt denna blogg lite längre har insett att jag börjat titta och sympatiserar mer och mer med de teorier och resonemang och lösningar som representeras av konceptet Freegold: peakswe.se/tag/freegold

Så klart även en enorm uppgång där, men delvis av andra orsaker än vad Mike pratar om och speciellt att detta inte kommer inbegripa silver i samma utsträckning.

Förklaring till Ratios:

Se även denna för mer monetär historia: youtube.com/watch?v=tj2s6vzErqY&feature=plcp

Moneyness 2 – Money Is Credit – FOFOA

FOFOA är ute med sin senaste post: Moneyness 2 – Money Is Credit

“Gold is the only money the world has ever known”
Sounds like a simple thought, but it isn’t.
To understand the following you must rethink your basic
knowledge of money and investments. Get your aspirin ready.
–ANOTHER

Intressanta tankar och koncept som FOFOA lägger fram och förtydligar. Tidigare poster har i grunden förändrat min syn på vad pengar är, vad värde är, hur vårt ekonomiska system fungerar och guld.

Jag är/var ett stort fan av silver. Gick “all in” på silver för min magkänsla sa att det var rätt. När lugnet infann sig att jag hade “mitt på det torra” så kunde jag börja utforska mer och läste får FOFOA och Freegold för första gången.

Jag har nu insett att Freegold är ett intressant koncept och att jag verkligen tror på det nu. Jag har dock svårt att slita mig i från silvret av andra orsaker. Ingen vet när Freegold kommer att inträffa. Ingen vet när världen kollapsar, men jag tror att det är ganska “snart”.

Freegold representerar ett enormt skifte i uppfattningen om vad rikedom är och i vår referenspunkt var gäller tillgångar. När detta skifte sker kommer guld troligen att prestera bättre än silver. Men, fram tills dess är det inflation, girighet, rädsla och vår ökade oro för vårt finansiella system som driver priserna på guld och silver. Och det är där jag ser möjligheterna större i silver än i guld. Ration för guld/silver är nu 53. Denna ratio kommer att minska, dvs silver kommer att öka mer i värde än guld även om båda ökar.

Freegold representerar enligt mig en diskussion på en nivå som ligger över 99% av alla som kan något om ekonomi. Mig inkluderad. Men jag kan ändå begripa helheten. Freegold är en filosofisk och psykologisk diskussion i många avseenden. Vilka ord vi använder för att beskriva pengar och rikedom? Masspsykologi bland oss människor. Vår syn på vad värde är. Freegold kan vara svårt att ta på och sätta sig in i. Att ge exempel på och sätta siffror på. Det är just det som blir resultatet av Freegold, ingen vet priset på guld om det släpps fri! Och det krävs en kollaps av vårt nuvarande system för att det skall hända!

Diskussionen och hypen kring prisökningen i silver och guld däremot drivs av andra faktorer. Det är TA som gäller. Det är fundamental analys som säger att de bör gå upp. Det är bristen på silver. Det är prismanipulationen. Det är oro för kollapsen. Alla dessa faktorer är lättare att sätta siffror på och peka på grafer. Vi är här, sedan skall vi hit! Detta tänk ligger inom ramen för systemet vi har i dag. Och fler och fler människor hoppar på detta tänk och priserna stiger! Hypen ökar i takt med priset!

Alltså håller jag silver för det kortare perspektivet (även om kort ändå i detta fall är långt, long term) och guld i det längre (även om längre kan vara kort, det kan hända i morgon!)

And my main message here is simple. No one needs to understand this for a change to take place. Because, when the current system crashes, what will change is how we view money and wealth. Everything else I talk about flows from that one change.

– FOFOA

Understanding how the world works is easy as soon as you understand the Wealth Hierarchy. Like this: Earn money/currency, buy what you need, save Gold, enjoy what life has to offer.

Real wealth. Get you some.

– Aristotle

A Freegold Standard – Blondie

Blondie skriver om Freegold på flowofvalue.blogspot.se. Precis som FOFOA är ämnet Freegold och vårt monetära system. Här kommer obligatorisk läsning om Freegold och hur detta skulle fungera i praktiken:

flowofvalue.blogspot.se/2011/04/freegold-standard.html

A Freegold Standard
Value is created whenever one brings into existence a good or service in which anyone finds utility. Any surplus value (stock of value, aka wealth) accrued after income and expenses (flow of value) are netted out is most expediently stored in unencumbered physical gold (Freegold). Currency finds value in accord with its ease of exchange for gold. If a currency is valuable, it is easy to find gold bidding for it, if not then more currency must be offered until gold is coaxed out to exchange for it.

The monetary system, as the sum of its functions (unit of account; medium of exchange; store of value), is simply the system we collectively agree to use to facilitate the flow of value between individuals and groups in society (without such a flow we would all need to be completely self-sufficient individuals). As such, the functioning of the system is much easier to visualize when we consider it in terms of only the value and how the value circulates, is stored, and ultimately consumed as a sophisticated spontaneous and continually evolving arrangement of stocks and flows. Viewing money as simply currency (medium of exchange), and accounting for transactions only in nominal currency terms is misleading – currency has value in accord with the value of real goods or services for which it may be exchanged only, and this exchangeability is not fixed, but rather always in flux. Value is simply the measure of utility, and if a currency buys less or none of what one wants, then it has little or no utility, and hence little or no value. A system of account requires a unit with at least some sort of objective basis to have relevance.

MER: flowofvalue.blogspot.se/2011/04/freegold-standard.html