Tag Archives: För

Snart I En Stad Nära Dig? – Oroligheter I Madrid

Vi tror inte att något liknande skulle kunna drabba Sverige? Eller? Är det så främmande att tänka sig liknande upplopp på Stockholms, Göteborgs eller Malmös gator? Vi har redan varit med om liknande situationer och då handlade det inte ens om individens egna situation utan för en gemensam sak som ex. under EU Toppmötet i Göteborg.

Vi människor är inte så civiliserade som vi gärna vill tro att vi är. När det kommer till kritan står vi oss själva närmast. Känner vi oss hotade skyr de flesta inga medel för att ta sig ur situationen.

Chris Duane med flera hävdar ofta att det är dags att flytta ut ur tättbebyggda områden då dessa områden kan komma att efterlikna slagfält där människor som har förlorat allt eller inte har något att förlora kämpar om mat, vatten och pengar mot ordningsmakten. Nu blir det kanske inte så illa här i Sverige, men det kan vara värt att fundera på. I tättbebyggda områden har vi alla ingredienser för en obehaglig situation: Många människor som är helt beroende av ett fungerande system för pengar, mat och vatten. När bilarna slutar rulla in med mat så tar det inte lång tid innan hyllorna gapar tomma på ICA. När bankomaterna har slut på kontanter och bankerna håller stängt. Vårt JIT-samhälle är skört. Fundera på vad som skulle kunna ske och ta ett eget beslut.