Tag Archives: Fallacy

Dit Bilar Går För Att Dö

Ett exempel från Zero Hedge om Audis kyrkogård för nästan nya bilar utanför Munchen i Tyskland. Slöseri, stimulans, manipulation, förskönande, miljöförstöring… det är så mycket fel med dagens samhälle att liknande aktiviteter förekommer. Detta är ju så klart bara ett av MÅNGA exempel.

zerohedge.com/news/2013-03-17/where-channel-stuffed-german-cars-go-die

Begrepp att läsa på om:
en.wikipedia.org/wiki/Channel_stuffing
en.wikipedia.org/wiki/Keynesian_economics

Även applicerbart:

Samt: peakswe.se/2012/10/broken-window-sandy-peter-schiff/

Broken Window Sandy – Peter Schiff

Peter Schiff förklarar “The broken window fallacy” och vad detta innebär för USA efter Sandy och hur det påverkade Japan efter Tsunamin. Se gärna filmen och läs mitt tidigare inlägg om detta: peakswe.se/2012/05/broken-window-fallacy

Broken Window Fallacy

Jag vill spinna vidare på en post från Cornucopia? om “Planerat Åldrande“. Posten tar upp det faktum att dagens samhälle producerar produkter som är designade för att ha en kort livslängd eller på annat sätt snabbt bli omoderna. Allt för att stimulera till ytterligare konsumtion och därmed tillväxt i ekonomin.

Om vi tar upp detta till en större skala och vrider till det lite så skulle vi kunna argumentera för att “Varför inte förstöra sakerna i förtid för att skapa mer tillväxt genom konsumtion?

Det förekommer ganska frekvent en villfarelse om att olyckor och skadegörelse kan verka stimulerande för en ekonomi. Att om en ruta krossas i ett hus så måste den ersättas. Glasmästaren får mer att göra och har i sin tur mer pengar att spendera ut i ekonomin. Regeringen sjösätter stora infrastrukturprojekt för att skapa jobb och tillväxt, men dessa finansieras i slutändan av skattebetalarna. Krig raserar hela nationer, men skapar samtidigt tillväxt, jobbmöjligheter och en finansiell boom hos några av aktörerna. Allt detta är villfarelser, eller fallacies. Se denna film för en förklaring till detta fenomen.

Mer inlägg om fallacies kommer snart!