Tag Archives: Chris Duane

Sons Of Liberty Academy – Vakna Upp

Chris Duane från Dont Tread On Me har lagt ut sitt enorma projekt Sons of Liberty Academy på YouTube. Tidigare fanns den bara tillgänglig på hemsidan sonsoflibertyacademy.com.

Här har Chris lagt ner flera år av forskning på vår värld, vårt samhälle och våra ledare. Varför ser samhälllet ut som det gör? Vilka mekanismer ligger bakom det som sker framför våra ögon? Hur kommer framtiden att ser ut? Chris tar även upp grundläggande psykologi och vår enorma PR/Reklam-industri och dess påverkan. Vi kan lära oss att tolka reaktioner på människor i vår omgivning och även se hur vi själva agerat i vissa situationer.

Jag vet att några av er läsare kommer att avfärda det hela som “nonsens”, “konspirationer”, “överdrivet”. Men jag uppmanar dig att ge det en chans. Det finns otroligt mycket nyttig information om psykologi, mekanismen bakom våra pengar, bakomliggande orsaker till våra stora krig m.m. Ett rejält uppvaknande utlovas.

Se hela serien. Lyssna till vad Chris och vad han har att säga. Fundera på om det resonerar med dig. Om inte så kan du avfärda det, men du har funderat på det och visat på ett öppet sinne.

Bitcoin vs. Fiatvalutor vs. Guld & Silver

I en intervju från GoldMoney diskuterar James Turk med Félix Moreno de la Cova om Bitcoin och hur denna nya digitala valuta skiljer sig från traditionella valutor och mot pengar med ett inneboende värde så som guld & silver.

Diskussionen lyfter fram några viktiga punkter som berör alla valutor och pengar. Bitcoin finns i begränsad mängd. Vilket borgar för ett bibehållet värde, men valutan är ej knuten till något reelt. Den har inget inneboende värde. Funktionen den fyller är främst för att underlätta transaktioner för köp på internet eller mellan parter via internet. Alltså fyller den funktionen som medium of exchange, läs Return to Honest Money för förklaring, men inte nödvändigtvis store of value i det längre perspektivet.

I dagens samhälle med tryckpressarna satta på full fart så är valutor ett dåligt val om du skall spara pengar i någon form under en längre tid. De tappar snabbt sitt värde, men de kan användas med lätthet för transaktioner. Guld däremot är en bra form att spara pengar i då guld har visat sig behålla sin köpkraft genom historien, men är sämre för enkla dagliga transaktioner.

En annan viktig punkt som lyfts är förtroende. Att vi litar på att valutan vi använder skall mottas som betalning och att värdet som den representerar faktiskt stämmer. Vi har tro på utgivaren av valutan, i många fall våra centralbanker, och vi har tro på att vår motpart godtar denna valuta som betalning för varor eller tjänster. Bitcoin har i dag ett värde som bygger på ett förtroende för valutan, protokollet det är kodat i och att den kommer att mottas som betalning för varor och tjänster.

Om ett förtroende finns så kan i princip vad som helst användas som valuta eller pengar. Problem uppstår när detta förtroende plötsligt försvinner eller minskar. Enligt många är det precis vad som kommer att hänga med dollarn i USA inom en snar framtid. Ett land med enorma skulder trycker nya pengar och urholkar värdet på sin valuta. Detta kommer troligen till slut att utlösa ett enormt säljtryck på dollarn och resulterande kraftig inflation.

Den sista punkten jag vill ta upp är diskussionen kring konkurrerande valutor. Att tillåta fria marknaden att komma upp med egna valutor för transaktioner är, i min mening, framtiden. Precis som Chris Duane hävdar så är framtiden ett avsteg från traditionella valutor utgivna av centralbanker och ett steg mot egna lokala valutor som kan konkurrera med varanda.

Ett exempel är att om jag skapar:  “Petters Kuponger, PeK”. PeK har ett värde och de används i min lokala community. Om jag skulle trycka fler PeK utan kontroll skulle det märkas snabbt och priset för en limpa bröd skulle stiga mätt i PeK. Förtroendet skulle minska och mitt community skulle kanske överge min valuta till förmån för exempelvis “Kalles Cash” som nu får en chans att användas i stället. Fria marknaden har talat. Problemet i dag är att alla valutor vi använder lider av obegränsat tryckande, likt PeK, men vi har ingen stans att ta vägen. Allt är mätt i valutor som är mätta mot varandra, men inte mätta mot något reellt. Vi ser inte värdeminskningen och vi har inget perfekt alternativ för store of value.

Om vi tar detta koncept vidare med konkurrerande valutor så kommer det att uppstå ett behov för något att ta rollen som store of value. Detta kommer, enligt teorin om Freegold, att bli guld (och i viss mening silver). Att vi i framtiden kommer att skilja på store of value och medium of exchange. Problemet vi har i dag är att vi har samma ting, våra valutor (dollarn, kronan, pundet osv.), för båda dessa funktioner.

Våra valutor i dag mäts mot varandra utan en extern referens. Dvs styrkan i exempelvis Dollarn mot Euron är baserad på hur hur starkar de är i förhållande till varandra. Att Dollarn är svag mot Euron säger inget om det faktum att båda valutorna faller i värde som en sten faller mot marken mätt mot annat, exempelvis guld. Allt ser fint ut på ytan. Vi kan göra en liknelse med två stenar som faller mot marken, Dollarn faller i 105km/h och Euron i 100km/h. Alltså är Dollarn lite svagare än Euron. Men båda faller likväl snabbt som f*n mot marken, dvs de tappar i värde mätt mot allt annat med ett reellt inneboende värde.

Alltså Bitcoin fyller viktiga funktioner och kanske är framtiden, eller hjälper att skapa framtiden genom att visa vägen för valutor att användas för transaktioner och att skapa en konkurrens mot andra traditionella valutor, fiatpengar. Kommer vi att få Freegold, mer fiatpengar eller en återgång till guldmyntfot i någon form? Det återstår att se, men jag tror och hoppas mer på en konkurrenssituation och fria marknaden.

FOFOA – Moneyness: …in the same way that a medium of exchange is to one extent or another also a store of value, stores of value are also to one extent or another media of exchange. The question is one of degree, and this is how, through market forces, we end up with “two monies.” Being the focal store of value does not make something the best medium of exchange, and vice versa. 

...

This is how you have a true competing currency. Not two currencies competing for the medium of exchange crown. But a separate medium of savings competing against the medium of exchange for “pole position” on the ‘Time=t’ axis:

Hela diskussionen mellan valutor och pengar är svår att reda ut. Vad jag menar med valutor är fiatpengar utgivna av centralbanker. Pengar är exempelvis guld och silver med ett eget inneboende värde. För en längre diskussion kring detta läs: fofoa.blogspot.se/2011/11/moneyness.html

Silver Över Kritiskt Motstånd Och Ångar högre!

Då slog silver igenom sitt första tak. Nu står bara några viktiga linjer kvar innan det blir åka av på riktigt och då kommer det att gå snabbt!

Läs Chris Duane’s inlägg på Dont-Tread-On.me nedan. Läs sedan Trader Dan och Silver Doctors.

Fråga dig sedan: VAD VÄNTAR JAG PÅ?

TAKE ACTION!

All Most There… dont-tread-on.me/?p=21949

Despite the nice pop in silver today up +.51, hold on to the bubbly.  We need to get above $30.61 to get the party started and bring out the silver rockets.  The reason I say $30.61 because that is the 200 DMA and the point that breaks out of the 16 month cup and handle formation.  I feel we have until next month until the real fireworks start.  And unfortunately you are probably not going to like the kind of fireworks you are going to see, let me explain… dont-tread-on.me/?p=21949

Based purely on technical factors, it should try to make a run at $29 where heavier supply awaits. That stands between it and a handle of “30” which will most certainly catch the attention of the momentum crowd.

Take a look at the shorter term moving averages (not labelled). These are the 10 day and 20 day respectively. Notice that late last week BOTH MOVING AVERAGES crossed above the longer term 50 day moving average. This has not been the case since the middle of March of this year! Also notice that both of those are now trending in an upward direction as they pick up the upward shift in momentum. traderdannorcini.blogspot.com/2012/08/stealth-mode-rally-in-silver-maybe-not.html

If you don’t have at least 80% of the silver you plan to own this year and you’ve been waiting for a pull-back to add to your stack, do consider acting now for at least some of those purchases.  Silver is trading like a volcano ready to blow.  I think the sub-$26 level is history and soon, sub-$30 will be history as well.  It’s managed retreat time. silverdoctors.com/strap-on-your-seat-belt-silver-is-about-to-blast-higher

Postad som ett bidrag om bästa låt för “Freegold” på FOFOA