Category Archives: Visdom

The Little Blue Book

little blue book

via: http://thelittlebluebook.co.uk/ och http://www.zerohedge.com/news/2014-06-19/forget-pikettys-700-page-tome-here-shortest-economics-textbook-ever

1. 95% of economics is common sense

You don’t need a degree to understand it

We’ve got this profession wrong; a lot of professional economists think what they do is too difficult for ordinary people. You’d be surprised how often these people are stupid enough to say things, at least in private, like ‘you wouldn’t understand what I do even if I explained it to you’. If you cannot explain it to other people, you have the problem.

People express strong opinions on all sorts of things despite not having the appropriate expertise: climate change, gay marriage, the Iraq War, nuclear power stations. But when it comes to economic issues, many people are not even interested, not to speak of not having a strong opinion about them. When was the last time you had a debate on the future of the Euro, inequality in China or the American manufacturing industry, despite the fact that these issues can have a huge impact on your life, wherever you live?

2. Economics is not a science

Despite what the experts want you to believe, there is more than one way of ‘doing’ economics

People have been led to believe that, like physics or chemistry, economics is a ‘science’, in which there is only one correct answer to everything; thus non-experts should simply accept the ‘professional consensus’ and stop thinking about it.

Contrary to what most economists would have you believe, there isn’t just one kind of economics – Neoclassical economics. In fact there are no less than nine different kinds, or schools, as they are often known. And none of these schools can claim superiority over others and still less monopoly over truth.

I accept that being suddenly asked to taste nine different flavours of ice cream when you had thought that there was only one plain vanilla can be quite overwhelming. In order to help, I attach here a simple table that will help you overcome your initial fear.

3. Economics is politics

Economic arguments are often justification for what politicians want to do anyway

Economics is a political argument. It is not – and can never be – a science.

Behind every economic policy and corporate action that affect our lives – the minimum wage, outsourcing, social security, food safety, pensions and whatnot – lies some economic theory that either has inspired those actions or, more frequently, is providing justification of what those in power want to do anyway.
Only when we know that there are different economic theories will we be able to tell those in power that they are wrong to tell us that ‘there is no alternative’ (TINA), as Margaret Thatcher once infamously put it in defence of her controversial policies.

4. Never trust an economist

It is one thing not to foresee the financial crisis; it’s another not to have changed anything since

Most economists were caught completely by surprise by the 2008 global financial crisis. Not only that, they have not been able to come up with decent solutions to the ongoing aftermaths of that crisis.

Given all this, economics seems to suffer from a serious case of megalomania.

The financial crisis has been a brutal reminder that we cannot leave our economy to professional economists and other ‘technocrats’. We should all get involved in its management – as active economic citizens.

5. We have to reclaim economics for the people

It’s too important to be left to the experts alone

You should be willing to challenge professional economists (and, yes, that includes me). They do not have a monopoly over the truth, even when it comes to economic matters.

Like many other things in life – learning to ride a bicycle, learning a new language, or learning to use your new tablet computer – being an active economic citizen gets easier over time, once you overcome the initial difficulties and keep practicing it.

Unless you are willing and able to challenge the professionals, challenge the experts, what’s the point of having a democracy?

There is no excuse for complacency. If you organize and demand reforms then a lot of amazing things happen, but it won’t come easy – we have to fight for it.

10 Budord Om Vakenhet

doin right

Tio bud om vakenhet för att ge grundläggande perspektiv från det individuella till den globala ordningen.

1. Du vet det inte finns någon meningsfull skillnad mellan betydelsefulla politiska partier. Det är så lätt att fastna i vänster-höger debatt och tro att det finns en verklig skillnad mellan de två stora politiska partierna. Dock är debatt en sak, medan åtgärder är en annan. Genom deras gärningar skall alla känna igen dem, och det är obestridligt att det inte finns någon signifikant skillnad mellan de politiska partierna när det gäller åtgärder i de viktigaste frågorna.

2. Du förstår att internationella privatbanker står bakom centralbanksverksamheten med BIS och IMF och att deras vinstmaximering är motor till våra ekonomiska problem: skuldslaveri är den totalitära kraften och bankernas verktyg som hotar hela mänskligheten, inte någon tillfällig politisk marionett, ism eller någon girig finansiell handlare. När en liten grupp människor har förmågan att skapa välstånd ur ingenting och tjäna ränta på detta, så har de möjlighet att förslava planeten till sitt ägande oavsett vilken typ av regering som ett land påstår sig ha.

3. Du vet att förebyggande krig är aldrig nödvändigt: När vi inser att självförsvar är den enda acceptabla formen av våld, då blir vi väckta människor. Att föreslå krig för att någon är annorlunda än dig, eller att de kan utgöra ett hot i framtiden är helt enkelt skrattretande barockt. Och när blev idén om att bomba civila, humanitär? Ingen vill kriga förutom de omoraliska kryp som gynnas av krig.

4 Du vet att du systematiskt är förgiftad, hur, av vem och varför: Visserligen finns det mycket kvar att lära när det gäller hur vi i hemlighet långsamt förgiftas på den enskilda vinstmaximeringens altare. Men faktum kvarstår att vi systematiskt förgiftas och det är mest rimligt att det avsiktliga syftet är att ånyo fördumma oss till utgallring som problemlösning på befolkningsfrågan. Vem kunde tro att någon är så ond att göra detta mot oskyldiga människor, kanske du frågar, tja titta på historien. När du börjar söka svaret på den frågan, är du ett steg närmare uppvaknandet.

5. Du förstår att regeringen aldrig kan lagstifta fram moral, inte heller ska den göra detta, moral kan bara komma inifrån individen själv och individens självbetraktelse. När du inser att regeringarnas roll endast är att skydda din frihet och arbeta för välbefinnandet för medborgarna, har du vaknat. Det bör finnas en enkel lagstiftning som reglerar moral: Gör ingen skada! Därför är det omöjligt för regeringen att genomdriva moral med vapen, burar, och skatter eftersom dessa tydligt orsakar allvarliga skador på din frihet och vårt välbefinnande.

6. Du vet att de traditionella medierna är helägda med ägardirektiv och manipulerade av den styrande eliten: Ett minskande antal människor tror fortfarande faktiskt på vad de hör som kommer från opinionsbildningsanläggningen (media) som om det vore ett evangelium, trots att de redan accepterat att medierna köps och betalas av elitens styrenheter. Att erkänna att medier inte är annat än en opinionsbildningsmaskin för att skapa en form av tankekontroll är ett av de första stegen i att kunna kritiskt tänka bortom den så kallade vetenskapliga meddelanden som medierna sänder.

7. Du vet att dina medmänniskor är inte din fiender även om ni har våldsamma ideologiska meningsskiljaktigheter: Detta är kanske det svåraste att övervinna i uppvaknandeprocessen. Men det är viktigt att förstå att dina grannar har blivit indoktrinerade och hypnotiserade som resten av oss, tills dess att någon hjälper till att belysa motsägelserna i tankar och föreställningar. De flesta av deras idéer inte är deras egna. De lider precis som resten av oss. Det är okej att fördöma deras handlingar om de är skadliga, men de som är vakna kommer inte att ge upp att sprida information som kan upplysa de som fortfarande kan vara i mörker. Ingen av oss var född ”vaken” och vi alla kan lära oss ännu mer frö ingen kan veta allt.

8. Du vet att slutspelets mål är bevara sin kontroll över planeten Jorden: När du förstår att slutspelets barnsliga mål för den styrande eliten är att ha fullständig kontroll över alla vitala aspekter av samhället genom en global regering, en-värld valuta, internationella väpnade styrkor, och så vidare, är det enkelt att se igenom lögner och propaganda kring de mest förvirrande världshändelserna. Du kommer aldrig gå tillbaka till viloläget när du helt accepterar den tidigare beskrivningen av verkligheten som sanning.

9. Du inser att reala finansiella makten använder alla till buds stående krafter för att manipulera vår fysiska värld: Oavsett om du är en religiös eller andlig person, vetenskaplig eller helt enkelt nyfiken, det finns många teorier om osynliga krafter vid spel i allt detta. En förtryckares bästa vapen sitter alltid i hjärnan på den som skall förtryckas. Kombinationen av exempelvis fluor och information är sannolikt lättunderskattad. Självklart är det ännu omöjligt att bevisa exakt vad allt detta är. Men bara genom att hålla ett öppet sinne om denna möjlighet, gör att du för evigt kommer att hålla ett öppet sinne om vad vi faktiskt kan se, höra, smaka och känna. Aktuell forskning har visat att vi bara kan ”se” vad det synliga ljuset visar, som uppgår till den minsta bråkdelen av allt som teoretiskt kan ses inom hela spektrumet av energi. Del av något uppvaknande är därför också att inse att det finns mycket mer som är möjligt än omöjligt och att vår hjärnas lilla procentuella användning kan expanderas betydligt.

10. Du inser att förmågan att förändra världen för dig vilar på dig ensam: Alltför länge har människor trott sig vara svaga, eller förlitat sig på andra för att förändra världen åt dem. Du vet att du är helt vaken när du inser att du har oändlig makt att förändra världen bara genom att helt enkelt leva den förändring du vill se. Först måste du identifiera de principer som du tror på och sedan gå ut och leva efter dem. När bara en liten minoritet vidtar åtgärder för att göra detta, kommer detta skaka jordens grundvalar.

Via: http://carlnorberg.wordpress.com/

Mind Over Money Documentary

Intressant dokumentär som berör vår värld. Hur spelar våra invanda mönster och psykologi in i våra beslut. Filmen visar att vi inte är så rationella som kanske kan förväntas av oss. Vårt logiska tänkande och riskbeteende ändras lätt efter hur vi känner, vad vi har varit med om nyligen och andras beteende runtomkring oss.

De matematiska modeller och former för ekonomin bygger på att vi agerar rationellt. Inte konstigt då att det inte alltid går som planerat. Nyligen fick vi en liten lektion i detta i “Lönesänkarna“.

Jag är inte förvånad att det kan gå åt he***te med ekonomin då de flesta för det första inte har kunskapen ens att förstå vad de skall räkna på vid ekonomiska beslut. Än mindre långsiktiga tänkandet att avstå lockelser och njutning nu. Och sist avundsjukan och känslan av att jag också minsann skall ha det bra nu. Gärna på annans bekostnad.

Måste Läsas: Perhaps a Crumble Rather Than a Collapse

Lies within Truth

Dagens absoluta måsteläsning kommer från Cognitive Dissonance från Zero Hedge: Perhaps a Crumble Rather Than a Collapse. Läs alla tre delarna och ifrågasätt din världsuppfattning. Jag utmanar dig att ta det röda pillret och utforska hur djupt kaninhålet verkligen är.

Perhaps a Crumble Rather Than a Collapse – By Cognitive Dissonance

Här följer några utvalda stycken från de tre delarna. LÄS NU!

PART I

Many more times than I care to admit I have found that what I previously thought was a solid conclusion was actually based not upon facts and reasoning, but upon preconceived notions (aka my conditioned worldview) as well as group think and/or consensus seeking. And just as often the real reason for my blind acceptance of certain facts and conclusions was to push my confirmation bias endorphin triggers again and again, as all severely addicted drug addicts are compelled to do. And boy oh boy do I love triggering my confirmation bias. There is no other drug induced high quite like knowing that I’m right and you’re wrong………except knowing that I’m right and everyone else is wrong.

The only thing better than being right when we know everyone else is wrong is cahooting with others who validate our beliefs. You scratch my confirmation bias and I’ll scratch yours.

The brilliance behind our so-called (illusionary) freedom (of choice) is that we almost always consciously choose our own enslavement. The genius lay in never forcing us to make one large and final decision in favor of enslavement. “Sure, I’ll be a slave for life. Are there any fringe benefits?” The socioeconomic control system helpfully breaks the decision making process down into tiny little bite sized bits of slippery slope while sweetening the gruel with flashing lights and artificial colors, tastes and textures. “OMG, it’s the iPad mini in white and silver with a ruby red cover. Can I charge it?”

The all consuming fear based economic mind control money meme of (among other things) contrived scarcity is the Trojan horse that gains entry to our mind and spirit and it is something we for the most part willingly embrace even while denouncing certain select portions of it as ‘the’ problem. We are simply unwilling to look critically at the entire money meme, at the artificial and contrived scarcity of many resources which is designed to demand of us that we ‘pay’ (our masters) just so that we may continue to exist.

Catch 22

PART II

The modern day financial system is entirely dependent upon our manipulated and deeply compromised faith and belief in order to function. By distorting our perception of (economic) reality, by pushing the boundary between believability and unbelievability further and further out, the socioeconomic system can endure long past its math and science based projected failure date. Add in our intense desire to believe, in part due to our raging co-dependency, and we can see how Wile E. Coyote can travel well past the cliff edge in flagrant violation of gravity.

Economic gravity doesn’t matter…….until it is consciously recognized and emotionally accepted as detrimental, then suddenly it matters a whole lot and comes roaring back with a vengeance. Ignorance truly is bliss, regardless of whether it comes in the form of a true lack of knowledge and understanding or as a part of our denial or as part of a manipulated and distorted perception.

PART III

The authority mustlie because most people do not want to hear the truth precisely because that particular truth will undermine the BIG LIE. The official lie in question is actually just one lie within hundreds of deeper lies, all supporting each other like a house of cards.

Once we ‘know’ something it is now ours to own and deal with. Since we cannot un-know something, only deny it, we would much rather not know it in the first place.

To those who would argue that they really do not believe in the system, that they are simply going with the flow and accepting their paycheck or any other compensation they receive in whatever coin of the realm is demanded of them, my response is simple. The system feeds upon your ‘willing’ participation in whatever form you present it as.

ENJOY!