Category Archives: Peak Oil

Unsustainable – Muse

MUSE har släppt ett nytt album: The 2nd Law på vilket det finns några väldigt bra låtar. Bland annat denna fastnade jag för, mest för texten. Så här i apokalyps- och peak-oiltider så passar den väldigt bra.

Namnet på plattan, The 2nd Law har också en betydelse:
The name “The 2nd Law” references the second law of thermodynamics, which is quoted in the album trailer as follow

“All natural and technological processes proceed in such a way that the availability of the remaining energy decreases. In all energy exchanges, if no energy enters or leaves an isolated system, the entropy of that system incre,cre,cre,cre,c,c,creases. Energy continuously flows from being concentrated, to becoming dispersed, spread out, wasted and useless. New energy cannot be created and high grade energy is being destroyed. An economy based on endless growth is…Unsustainable”

Mer om MUSE kan du läsa här: musewiki.org/Unsustainable_(song)

Unsustainable
All natural and technological processes,
Proceed in such a way that the availability
Of the remaining energy decreases.
In all energy exchanges, if no energy
Enters or leaves an isolated system,
The entropy of that system increases.
Energy continuously flows from being
Concentrated to becoming dispersed,
Spread out, wasted and useless.
New energy cannot be created and high grade
Energy is being destroyed.
An economy based on endless growth is
Unsustainable

Unsu… Unsustain unsustain unser
Uns’ uns’ unsustainer unsustainer
Unsu… Unsustain Unsustain
Uns’ uns’ you’re unsustainable

The fundamental laws of thermodynamics will
Place fixed limits on technological innovation
And human advancement.
In an isolated system; the entropy
Can only increase
A species set on endless growth is
Unsustainable

Unsu… Unsustain unsustain unser
Uns’ uns’ unsustainer unsustainer
Unsu… Unsustain Unsustain
Uns’ uns’ you’re unsustainable.

Om Prepping I Dagens Industri Weekend

I dagens DI Weekend kan man läsa ett längre reportage om “prepping”. Alltså benämningen på de personer/rörelse som förbereder sig nu för att bättre klara eventuella utmaningar och oförutsedda händelser i framtiden. Exempelvis matbrist, strömbortfall, olyckor, katastrofer, ekonomisk kollaps, pandemier m.m.

Artikeln är bra skriven och ger en ganska bra inblick i begreppet. Att det är en “trend” nu med prepping märks ganska tydligt. Det pratas mer om det i media. Det finns TV-serier, radioprogram och många bloggar om ämnet. Bloggarna har blivit fler på senaste tiden, speciellt i Sverige. Wired har även skrivit om ämnet, men de var mer positiva. Längst ner i denna post finns en liten lista på de som omnämns i artikeln och som jag rekommenderar dig att klicka in på för att lära mer om ämnet (jag länkar till artikeln om DI om de har en sådan).

Min syn på det hela är att vi har som samhälle i stort blivit för beroende av andra, av staten och av andra system. Samhället har centraliserats till absurdum och det ger ett skört samhälle. Ta ut en knutpunkt, el/vatten/mat/ekonomi etc., och du kan slå ut stora delar av vårt land. Detta gäller även för militären som skall vara mästare på redundanta system och decentraliserad organisation i händelse av krig, men nu sitter med centrallager och ett IT-system som inte fungerar. Något Cornucopia? skriver mycket om.

Alltså, jag har vidtagit åtgärder för att skydda mig själva i första hand om det skulle ske något oförutsett. Mat, vatten, värme och ekonomisk säkerhet i första hand.

Jag vågar nog också sticka ut huvudet och säga att vi kommer att få se en EKONOMISK KOLLAPS före vi ser andra typer av kollapser. Då vår ekonomi, som beskrivs i artikeln, är en gigantisk skuldbubbla som matematiskt kommer att kollapsa inom inte allt för lång tid så är detta mitt val av vad som kommer först.

Vårt ekonomiska system har nått en sådan komplexitet att minsta lilla störning kan få allt att rasa. Vi har ett stort luftslott och ett pågående och allt mer desperat försök från TPTB att hålla ihop det hela och visa upp en fin fasad utåt. Marknaden kommer dock att vinna i slutändan. Det vi gör nu är bara att sparka burken vidare nedför gatan och göra den oundvikliga kollapsen värre.

En ekonomisk kollaps skulle kunna bli livsfarlig då människor skulle tappa sina pengar, sitt hopp och sin framtid. I samma veva skulle mycket av de basala funktionerna i samhället troligen störas: mat, vatten, el. Vi tror att vi är sofistikerade och bättre än så, men faktum är att gränsen till att bli “djur” är hårfin. Titta bara tex vad lite alkohol kan göra?

Att den ekonomiska kollapsen kanske inte blir en kollaps över en natt så kommer den mer trolig bli en utdragen depression/recession i det vakum som skuldbubblan lämnat. Kanske kommer vi även att få ett krig, antingen som följd av eller före en ekonomisk kollaps för att flytta fokus från just ekonomin.

OM vi nu inte skulle få en ekonomisk kollaps innan 2030 så kommer troligen Peak Oil att bli spiken i kistan som får världen att stanna av på takten.

Korrelationen mellan mängden pengar, oljekonsumtionen och befolkningsmängden i världen är intressant att studera. De följer varandra. Billig energi, pengar i överflöd (skulder, krediter) har gett en enorm befolkningstillväxt. Om något av detta skulle rubbas kan vi räkna med att även befolkningen påverkas och då inte på uppsidan.

Kontentan är i min mening att hur det än går i framtiden måste vi lära oss att klara oss på mindre. Samhället kommer åter att decentraliseras mer. Lokal produktion och företagande i centrum. Ett hållbart och långsiktigt samhälle. Ett ekonomisk system som inte bygger på konstant tillväxt.

Men, läs på och skapa dig din egen uppfattning. Förbered dig om det gör att du kan sova bättre om natten. Jag kan det iaf! Ta tillvara på livet här och nu, njut och ta inte saker för givet!

Länkar:
innandetsker.blogspot.se/2012/10/i-vantan-pa-apokalypsen.html
cornucopia.cornubot.se/2012/10/prepping-i-di-weekend.html
swedishprepper.wordpress.com
argus.survivalist.se/
Forum: swedishsurvivalist.se

transitionsweden.ning.com
asposverige.se

“Vi är i princip rökta” & “We’re fucked”

Fler och fler inser vår situation och börjar prata öppet om det. Det är glädjande att se, men det visar också på hur illa det är. Nu senast förvaltararna på hedgefonden GLG: “Vi är i princip rökta”
di.se/artiklar/2012/10/2/forvaltaren-vi-ar-i-princip-rokta/

De ansluter sig till den skara insatta som ser stupet närma sig och faktiskt lyfter ett finger och varnar för det. Tidigare har jag postat en kommentar från en person högt uppe i Deutsche Bank om krisen från artikeln:peakswe.se/2012/07/kaos-i-deutsche-bank-libor-brush-fires-golden-jackass/

Som av en händelse fick jag en pratstund med en högt uppsatt person inom Deutsche Bank i förra veckan. Jag frågade om vad han gjorde med sina pengar privat. Svaret var “I have no cash”, allt var investerat framförallt fastigheter i Tyskland. “Get out of cash” var rådet, get into tangibles. Sedan fortsatte han att säga att “Don’t buy any stock in Deutsche Bank”. I hans mening var Deutsche Bank värst ute av alla i Europa. Han var rädd att förlora sitt jobb i förlängningen. På min avslutande fråga om hur han såg på framtiden för ekonomin så var svaret “We’re fucked”.

Viktigt att komma ihåg för dig som tvivlar på om det verkligen kan vara så illa som alla säger. Majoriteten av de som är insatta i problemen har inget att tjäna på att säga som det är. De vill inte gunga båten då det kan påverka deras egna ansträngningar för att säkra sin egen framtid. Många som är insatta bedriver också verksamheter som bygger på att kunden, dvs vi, inte vet hur illa det är och hur systemet verkligen fungerar bakom kulisserna. Som bröderna Rotschilds en gång lade fram det:

The few who understand the system will either be so interested in its profits or be so dependent upon its favours that there will be no opposition from that class, while on the other hand, the great body of people, mentally incapable of comprehending the tremendous advantage that capital derives from the system, will bear its burdens without complaint, and perhaps without even suspecting that the system is inimical to their interests.

– The Rothschild brothers of London

Vi har alltså problemet med att ledarna i samhället som är insatta inte vill säga som det är för att de inte tjänar på det eller att det innebär “politiskt självmord” att lägga fram korrekt fakta.

Vi har ett samhälle som inte vill höra sanningen eller inte vill inse sanningen och vänder dövörat till. X-factor och chips och öl på helgen är mycket roligare. Strutsar är vi allihopa. “Ingen skall komma och förstöra min världsbild”, “Jag skall ha kul jag också, det är min rättighet!”, “Varför skall jag offra mig?” osv. Kommer du på fler? 😉

Det är bara att inse att inget kommer att förändras förräns vi når stupet. Mitt mål med denna blogg är dock att väcka upp dig, att väcka tankar, att få dig att fundera på möjligheterna framöver. Hur framtiden blir exakt är ingen som vet. Men vi kan blicka tillbaka på historien och se vad som troligen ligger framöver. För samhället och naturen går i cykler. Allt upprepas. Inte exakt, men liknande. Så även våra ekonomiska cykler och samhället i stort. Problemet är bara att vi aldrig tidigare har varit så många människor och haft så mycket pengar som i dessa tider. Allt är upplagt för ett grandiost kaos.

Ta steg nu mot att säkra upp din framtid. Jag hoppas att du slipper bli ett roadkill i denna historiska skiftning vi har framför oss!

History doesn’t repeat itself but it rhymes

Kontentan: We’re fucked indeed!

Peak Metaller, Shale Gas & Oljetillgången

En intressant artikel är postad på TF Metals Report: HUGE DOWNWARD REVISIONS OF U.S. SHALE RESERVES: Impact on Gold & Silver

Hur kommer tillgången på gas och olja i framtiden att påverka priserna på guld och silver då just gruvindustrin är väldigt energiintensiv.

Vad jag vill trycka på är att just guld & silver representerar en otrolig mängd energi. Att framställa ett Oz av ädelmetaller kräver enorma mängder diesel och el för brytning, transport & raffinering. Energi är pengar. Detta kommer troligen att göra att guld & silver alltid kommer att ha ett värde som minst motsvarar den mängd energi som gick in i framställningen.

Eftersom ädelmetaller i stor utsträckning också produceras som biprodukt av brytning av andra metaller, gäller mer för silver än guld dock, så är priset och utbudet starkt knutet till produktionen av andra metaller och därför också världsekonomin.

Sist men inte minst har vi det faktum att det är just ädelmetaller och de finns inte i överflöd. Det finns inte mycket guld & silver i världen. Produktionen är inte så stor och den kommer att minska. Behovet av framförallt silver kommer att öka. Också en stark drivkraft för priset.

Så i en värld med en ekonomi som håller på att åka ner i toaletten och ett pris på energi som håller på att åka till månen så är risken (möjligheten?) för högre priser på ädelmetaller stor i min mening.

For many years, the oil and gas industry has been hyping their new miracle baby called “SHALE ENERGY”.  Through advances in technology such as fracking and higher natural gas prices, unconventional sources such as shale gas became commercially viable.  The U.S. Government first estimated the total shale gas reserves in the country at a staggering 827 trillion cubic feet.  Furthermore, BP statedthat shale gas and oil will make the United States self-sufficient by 2030.

However, cracks began to appear in the GREAT SHALE GAS MIRACLE when in January of this year, the U.S. Dept of Energy released new projections which cut the reserves to nearly half to only 482 trillion cubic feet.  Even though this was a 42% decline in reserves… it is still a great deal of natural gas that the country can depend on.  Or is it?

MER >>

Detroit – En stad I Förfall

Detroit är en stad i förfall. Sedan länge har staden förtvinat efter att motorindustrin och tillverkningsindustrin har lämnat. Lite obehagliga och surealistiska bilder från en stad i USA på 2000-talet.

marchandmeffre.com/detroit/index.html

Manufactured Landscapes

Tid för reflektion.
Över vårt samhälle ut i dag. Ö
ver vår livsstil och överflöd.
Över vår konsumtion.

Är det hållbart?
Är det etiskt och moraliskt rätt?
Hur kommer framtiden att se ut?
Vad är meningen med allt i slutändan?

via: peak-oil.se/2012/09/sondagsfilm-om-industriverksamheten-vi.html

bodisforberedelser.blogspot.se/2012/09/perspektiv.html

Peak Oil – Ny Film Ute

via: peak-oil.se/2012/08/ny-animerad-kortfilm-om-peak-oil

Ja Peak Oil är ett växande problem som vi lätt undviker att prata om. Billig energi är det som har gjort dagens samhälle och dess enorma expansion möjlig.

Vi har alltså på toppen av världens produktion av olja samtidigt som vi har nått toppen av skuldberget. Vägen utför kommer att bli jobbig.

De finns de som hävdar att miljoner människor kommer att dö i nära framtid pga den ekonomiska krisen och peak oil m.m. Pga oroligheterna och fattigdomen som följer. Krigen som kanske kommer. De finns också de som hävdar att peak oil ej kommer att bli ett lika stort problem för samhället då konsumtionen ändå kommer att gå ner så mycket att vi kommer att klara oss på en bråkdel av den olja vi nu använder.

Hur som helst så kommer vi att köra in i en vägg vilken väg vi än väljer.

MÅSTE SES – Orsaken Till Krisen I Världen & Vår Framtid

Detta är en återpost av filmen sedan tidigare, men den tåls att ses igen och igen.

Ett absolut måste att förstå detta samband som Dr. Albert A Bartlett lägger fram i sin föreläsning ovan. Hela vårt samhälle bygger på ständig tillväxt. Vi lever och andas ett enormt pyramidspel. Greppa det och du kommer troligen bli deprimerad över framtiden. Men det finns hopp och det finns mycket du kan göra för att förbereda dig och anpassa dig till kommande omställningar. Bara att ha sett detta och ha funderat lite kring det gör att du redan nu ligger före “stora massan”.

Vi kommer att överleva som art. Vi kommer att hitta nya vägar och ny teknik som gör att vi kan leva vidare. Men det är vägen dit som är farlig. Omställningsperioden kommer att bli en farlig och krävande period för mänskligheten.