Category Archives: Råvaror

Currency Wars Simulation – Jim Rickards

via:
marketsbyscoris.com/2012/10/jim-rickards-currency-wars-simulation.html
tfmetalsreport.com/blog/4280/perspective

Unsustainable – Muse

MUSE har släppt ett nytt album: The 2nd Law på vilket det finns några väldigt bra låtar. Bland annat denna fastnade jag för, mest för texten. Så här i apokalyps- och peak-oiltider så passar den väldigt bra.

Namnet på plattan, The 2nd Law har också en betydelse:
The name “The 2nd Law” references the second law of thermodynamics, which is quoted in the album trailer as follow

“All natural and technological processes proceed in such a way that the availability of the remaining energy decreases. In all energy exchanges, if no energy enters or leaves an isolated system, the entropy of that system incre,cre,cre,cre,c,c,creases. Energy continuously flows from being concentrated, to becoming dispersed, spread out, wasted and useless. New energy cannot be created and high grade energy is being destroyed. An economy based on endless growth is…Unsustainable”

Mer om MUSE kan du läsa här: musewiki.org/Unsustainable_(song)

Unsustainable
All natural and technological processes,
Proceed in such a way that the availability
Of the remaining energy decreases.
In all energy exchanges, if no energy
Enters or leaves an isolated system,
The entropy of that system increases.
Energy continuously flows from being
Concentrated to becoming dispersed,
Spread out, wasted and useless.
New energy cannot be created and high grade
Energy is being destroyed.
An economy based on endless growth is
Unsustainable

Unsu… Unsustain unsustain unser
Uns’ uns’ unsustainer unsustainer
Unsu… Unsustain Unsustain
Uns’ uns’ you’re unsustainable

The fundamental laws of thermodynamics will
Place fixed limits on technological innovation
And human advancement.
In an isolated system; the entropy
Can only increase
A species set on endless growth is
Unsustainable

Unsu… Unsustain unsustain unser
Uns’ uns’ unsustainer unsustainer
Unsu… Unsustain Unsustain
Uns’ uns’ you’re unsustainable.

Gold & Silver Could Save Civilisation – Robert Wenzel via GoldMoney

goldmoney.com/podcast/robert-wenzel-gold-and-silver-could-save-civilisation.html

En mycket bra och informativ podcast från GoldMoney där Alisdair McLeod interjuvar Robert Wenzel från economicpolicyjournal.com. De ämnen som tas upp är högst relevanta och har även diskuterats på svenska bloggar på senaste tiden. Många av de texter och intervjuer jag postar här är från USA och behandlar främst Amerikanska intressen och utvecklingen där, men de har även bäring här i Sverige då vi befinner oss i en liknande situation: vi har global, sammanlänkad ekonomi, vår krona är även den en fiatvaluta, vi har en åldrande befolkning, en ekonomi som mer och mer bygger på konsumtion och inte produktion, överbelånade banker, stor privat skuldsättning osv.

De börjar att prata med att det nu har skett ett skifte i the social security trust fund, där det nu flödar ut mer pengar än det flödar in. Samma problem som även kommer att drabba oss i Sverige och som Kyle Bass gärna tar upp, är ett stort problem för Japan som har en stor andel av sin befolkning i toppen på ålderspyramiden. Alla former av socialbidrag, pension m.m. är egentligen bara stora pyramidspel som kommer att kollapsa då samhället av olika anledningar inte längre kan växa i den takt som de gjorde när dessa entiteter skapades.

Vidare tar han upp en intervju han gjorde med Kyle Bass, som även Vidsynt har länkat till för några dagar sedanKyle ser ingen utväg ur skuldkrisen, det kommer att bli kaos och kollaps på ett eller annat sätt. Vi är bortom punkten för en mjuk landning.

Sedan pratas det en hel del om överskottsreserverna som The Fed sitter på. Dave1bs har skrivit utförligt om detta i flera inlägg, här, här och här bland annat. ENORM potential för prisinflation ligger där redo att sättas fri.

Ett annat ganska intressant inslag var skillnaden mellan Keynesian Economics och Austrian  Economics. Viktigt att ha i åtanke är att världen i dag till största delen styrs av ekonomer som ser världen och tar beslut efter Keynesian Economics. Dvs intervention av staten och banker, den fria marknaden klarar sig inte själv, räntor och penningpolitik skall skötas och regleras av stat och riksbank. Det har ju gått bra…not. Den Österrikiska, Austrian, skolan är av delvis motsatt synsätt. Fria marknaden skall råda. Låt räntorna sättas av marknaden. Ingen intervention, osv. För att läsa mer om detta så surfa in på Mises.se och ta del av artiklar och media.

Vad denna intervju utmynnar i är att vi står inför en enorm krasch. Pensions- och bidragssystemet är redo att kollapsa, obligationsmarknaden är i en bubbla och kommer även den att implodera som jag har länkat till tidigare, priser på råvaror kommer att skjuta i höjden då världen går in i risk off trades och pengar flödar in i stabila tillgångar som råvaror, guld & silver m.m.

goldmoney.com/podcast/robert-wenzel-gold-and-silver-could-save-civilisation.html

False Flags & Iran

vidsynt.wordpress.com/2011/04/01/iran-juvelen-i-kronan/

JESSE VENTURA – Every War Starts With A False Flag Operation! from Uyghur on Vimeo.

Israels Premiärminister visar, tydligt, hur nära Iran är en bomb. Blir mycket bättre med lite skratt…

Läs på lite om false flags, speciellt denna artikel av Chris Duane: The three coming false flags. Andra kända false flags: Gulf of Tonking, VietnamkrigetUSS LibertyUSS Maine och Reichtag?

Death Knells for the USDollar – Jim Willie

Jim Willies senaste om dollarn, oljan & guldet. De nya reservvalutan, slutet för petrodollarn och USAs fall. Ett måste att läsa!

news.goldseek.com/GoldenJackass/1348689600.php

Death Knells for the USDollar

The recent decision by the US Federal Reserve to contaminate the financial body until it responds favorably was the last straw in my bookWitness a declaration of permanent QE and hyper monetary inflation of the most virulent strain, unsterilized. The USFed is essentially admitting failure. The signal serves as the loudest death knell for the USDollar among many in a sequence.  The QE bond monetization of USGovt debt has turned viral and entrenched. It is sold as stimulus, when in fact it acts like a giant wet blanket on the USEconomy. It is intended as stimulus to businesses, but the effect is felt on the financial speculation and on Asian direct business investment. In the past the emergency lever device had been successful only because it was used on a temporary basis. But now the USFed high priest assures it is a permanent fixture, a sign of their failure….

news.goldseek.com/GoldenJackass/1348689600.php

Peak Metaller, Shale Gas & Oljetillgången

En intressant artikel är postad på TF Metals Report: HUGE DOWNWARD REVISIONS OF U.S. SHALE RESERVES: Impact on Gold & Silver

Hur kommer tillgången på gas och olja i framtiden att påverka priserna på guld och silver då just gruvindustrin är väldigt energiintensiv.

Vad jag vill trycka på är att just guld & silver representerar en otrolig mängd energi. Att framställa ett Oz av ädelmetaller kräver enorma mängder diesel och el för brytning, transport & raffinering. Energi är pengar. Detta kommer troligen att göra att guld & silver alltid kommer att ha ett värde som minst motsvarar den mängd energi som gick in i framställningen.

Eftersom ädelmetaller i stor utsträckning också produceras som biprodukt av brytning av andra metaller, gäller mer för silver än guld dock, så är priset och utbudet starkt knutet till produktionen av andra metaller och därför också världsekonomin.

Sist men inte minst har vi det faktum att det är just ädelmetaller och de finns inte i överflöd. Det finns inte mycket guld & silver i världen. Produktionen är inte så stor och den kommer att minska. Behovet av framförallt silver kommer att öka. Också en stark drivkraft för priset.

Så i en värld med en ekonomi som håller på att åka ner i toaletten och ett pris på energi som håller på att åka till månen så är risken (möjligheten?) för högre priser på ädelmetaller stor i min mening.

For many years, the oil and gas industry has been hyping their new miracle baby called “SHALE ENERGY”.  Through advances in technology such as fracking and higher natural gas prices, unconventional sources such as shale gas became commercially viable.  The U.S. Government first estimated the total shale gas reserves in the country at a staggering 827 trillion cubic feet.  Furthermore, BP statedthat shale gas and oil will make the United States self-sufficient by 2030.

However, cracks began to appear in the GREAT SHALE GAS MIRACLE when in January of this year, the U.S. Dept of Energy released new projections which cut the reserves to nearly half to only 482 trillion cubic feet.  Even though this was a 42% decline in reserves… it is still a great deal of natural gas that the country can depend on.  Or is it?

MER >>

The Probability Of A Super Spike In Crude Oil Is Rising – Gregory Mannarino

Dyrare olja inom en snar framtid. Kolla nu vad som händer i Mellanöstern, oroligheterna i Kina, det kommande Presidentvalet, finanskrisen med pengatryckande. Mycket pekar på ökande oljepriser och om du är orolig för detta så sätt upp egen “hedge” mot detta genom att investera så att du tjänar på ökande oljepris.

Manufactured Landscapes

Tid för reflektion.
Över vårt samhälle ut i dag. Ö
ver vår livsstil och överflöd.
Över vår konsumtion.

Är det hållbart?
Är det etiskt och moraliskt rätt?
Hur kommer framtiden att se ut?
Vad är meningen med allt i slutändan?

via: peak-oil.se/2012/09/sondagsfilm-om-industriverksamheten-vi.html

bodisforberedelser.blogspot.se/2012/09/perspektiv.html