Category Archives: Förberedelser

Solvindar, EMP, Planet-X, FEMA, Katastrof

En film som knyter ihop många olika områden: FEMAS köp av ammunition och kistor. Sprayandet av kemikalier/chemtrails i atmosfären. Planet-X/Nibiru. Osv…

Köp mat, vatten, vapen, guld & silver, sälj aktier/fonder.

Den Mänskliga Bubblan – Greg Mannarino

Det är detta koncept som är mest skrämmande enligt mig. Att vår population är så knuten till energi i överflöd och “billiga” pengar. Men ta det inte bara som skrämselpropaganda. Det behöver inte bli såhär. Ta det som motivation att ändra något i ditt liv som du inte är nöjd med. Vi är här på jorden ett kort tag. Så ta tillvara på tiden!

limitsofgrowth.jpg.scaled1000

Perfect Storm – Energy, Finance And The End Of Growth

En sammanfattning om dagens situation. Lite Chris Martenson’s Crash Course över det. Problemen och de predikament vi står inför spänner över alla aspekter av vårt liv och samhälle. Allt är sammanvävt. Det går inte att sätta upp vattentäta skott mellan de olika delarna.

tullettprebon.com/Documents/strategyinsights/TPSI_009_Perfect_Storm_009.pdf

Skärmavbild 2013-01-27 kl. 10.14.38

via: vidsynt.wordpress.com

The Fuse is Lit Pt. 3: An American Reckoning

Del 1 & 2 här.

Leka 50 Frågor? Eller Börja Tänk Till Nu.

Att ställa frågor och få dig som läsare att ställa dig själv frågor eller börja ifrågasätta saker och ting är något som jag ser som huvudsyftet med denna blogg. Att löpande presentera fakta, terorier eller ett alternativa synsätt. Utmana conventional wisdom och rådande tankegångar.

Här har nu Economic Collapse Blog sammanställt 50 frågor om världen, ekonomin och USA. Läs igenom frågorna om du är skeptiskt till varför du borde förbereda dig på ett eller annat sätt om du inte redan har mat, vatten, metaller, bränsle, sjukvårdskit och annat hemma. Du har ju säkert en försäkring för hemmet, bilen och dig själv? Men varför då inte också lite mat?

theeconomiccollapseblog.com/archives/50-shocking-questions-that-you-should-ask-to-anyone-that-is-not-a-prepper-yet

Share this list of shocking questions with everyone you know that needs to wake up. Sometimes asking good questions is the best way to get someone that you care about to understand

#1 Why are sales of physical silver coins breaking all sorts of all-time records?  The U.S. Mint is on pace to sell more silver eagles during the first month of 2013 than it did during the entire year of 2007.

#2 Why has Germany announced that it will be moving gold from New York and Paris to its own vaults back home?  Is this a sign of a breakdown in trust among global central banks?

#3 Why is China systematically hoarding gold?

#4 Why have billionaires such as George Soros and John Paulson been hoarding massive amounts of gold?

#5 Why are billionaires buying up so much ranch land up in Montana?

#6 Why is Russia warning that we are rapidly approaching a global “currency war”?

#7 Why has Barack Obama chosen this moment to launch an all-out attack on the Second Amendment?

Mer: theeconomiccollapseblog.com/archives/50-shocking-questions-that-you-should-ask-to-anyone-that-is-not-a-prepper-yet

Snap Out Of It

Det är lätt att hamna i en spiral av rädsla, förtvivlan och hopplöshet efter att att fått klart för sig hur världen fungerar egentligen och hur illa det kan gå i framtiden. Jag finner alltid att Chris Duane hjälper när det känns tungt. Och kom ihåg att det är här och nu som räknas. Jag, eller troligen ingen annan heller för den delen, vill spendera dagarna med att gräva ner sig i hopplöshet och rädsla. Var glad, var tacksam för det du har nu, lev i nuet och ta hand som dina vänner och familj. 🙂