Peter Schiff Om Cypern

I senaste Schiff Report tar Peter Schiff upp Cypern. Han tar upp det faktum att trots en 10%-ig förlust av kapital så kanske det ändå är lindrigare än den inflation som följer av fortsatta bail outs. I vilket fall som helst framöver så kommer sparare att drabbas. Konfiskering eller inflation. Välj själv. Enda sättet att rädda sig är att äga fysiskt guld och silver som kompenserar för detta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *