Inflation = Cyperns Konfiskering

Precis som Dave1 skriver så sker det som sker på Cypern redan här på hemmaplan. Genom inflation, ökning av penningmängden. Så att vi nu inte hetsar upp oss för mycket. dave1bs.wordpress.com/2013/03/18/i-sverige-tar-bankerna-mellan-5-10-per-ar-av-insattningar/

Bjuder på ett ganska passande tweet:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *