Think Like A Giant 2 – FOFOA

Nytt inlägg av FOFOFA som förklarar och förtydligar flödet av guld som sker dagligen mellan London/BIS och världens superrika. De som är så rika att de kan leva ett liv i totalt överflöd utan gränser och ändå ha pengar kvar som de måste stoppa undan; “A Giant that has 100mil piling up on its doorstep every day”. Inlägget förklarar varför vi som räkor “shrimps” kan få ta del av denna enorma uppvärdering på ett sätt som inte dessa jättar kan.

Artikeln: fofoa.blogspot.se/2013/02/think-like-giant-2.html

Första artikeln: fofoa.blogspot.se/2012/10/think-like-giant.html

Think Like A Giant 2

“Think that I a fool, because I trade gold for thousands US an oz.?
You will think much on this in the future.”
 –ANOTHER

The true value of gold, as a monetary currency, in today’s current US$ values, is over $30,000. If all currencies were destroyed, and gold only was used, this value would be higher. However, currencies will be used in the future, as today, only their value in trade will change. They will no longer be held as reserves, without gold at their side!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *