Monthly Archives: February 2013

Too Big to Fail has become Too Big for Trial

  • At 1:20, she asks the question we’ve all been wanting someone to ask FOREVER. Then a government lawyer stumbles over his words.
  • At 2:20, she rattles off another one. Then a government lawyer stumbles over his words.
  • At 2:55, she asks another lawyer the same question. Said lawyer then tries to not stumble over her words.
  • At 3:25, she asks the same question again. That lawyer asks for some time.
  • At 3:45, she gets our back and goes for the knockout punch.
  • And then right after that you reward her good behavior by sharing this with everyone on the Internet. You know you want to.

Via: upworthy.com/elizabeth-warren-asks-the-most-obvious-question-ever-and-stumps-a-bunch-of-bank

Dokument Innifrån: Lönesänkarna

Skärmavbild 2013-02-16 kl. 13.54.08

En riktigt bra dokumentär som sänts och kommer att sändas på SVT i morgon söndag. Här får vi följa politiska beslut som ligger till grund för Sveriges lönepolitik. Intressant att titta på hur professorerna förlitar sig på modeller och teorier om hur marknaderna skall agera och inte hur det faktiskt går till på riktigt. Ekonomi är enligt många psykologi och nästan en religion. Det är INTE en enkel matematisk modell där allt harmoniserar i perfekt balans.

Hur långt ska samhället gå för att skapa sysselsättning? Hur vettigt är målet med sysselsättning för alla? Hur många tänker på vad alla skall sysselsätta sig med? Finns ens behovet för all arbetskraft? Kopplat till att vi är så otroligt många och befolkningen växer ständigt samtidigt som allt effektiviseras. Vi har haft en enorm tillväxt senaste 30 åren. Undra varför. Kan de vara för att senaste 30 åren har vi levt i ett fiatuniversum där pengar kan skapas ur tomma intet och detta har i sin tur lett till att alla kan få betalt och betala för sig. Efterfrågan sköt i höjden och det fanns inga gränser på tillväxten.

Allt mindre av det växande välståndet kommer vanliga människor till del. Det har pågått i trettio år. Hur blev politikerna så överens om att göra näringslivet rikare på löntagarnas bekostnad?”

www.svtplay.se/video/1031746/lonesankarna

Även via: vidsynt.wordpress.com/2013/02/15/lonesankarna/

Think Like A Giant 2 – FOFOA

Nytt inlägg av FOFOFA som förklarar och förtydligar flödet av guld som sker dagligen mellan London/BIS och världens superrika. De som är så rika att de kan leva ett liv i totalt överflöd utan gränser och ändå ha pengar kvar som de måste stoppa undan; “A Giant that has 100mil piling up on its doorstep every day”. Inlägget förklarar varför vi som räkor “shrimps” kan få ta del av denna enorma uppvärdering på ett sätt som inte dessa jättar kan.

Artikeln: fofoa.blogspot.se/2013/02/think-like-giant-2.html

Första artikeln: fofoa.blogspot.se/2012/10/think-like-giant.html

Think Like A Giant 2

“Think that I a fool, because I trade gold for thousands US an oz.?
You will think much on this in the future.”
 –ANOTHER

The true value of gold, as a monetary currency, in today’s current US$ values, is over $30,000. If all currencies were destroyed, and gold only was used, this value would be higher. However, currencies will be used in the future, as today, only their value in trade will change. They will no longer be held as reserves, without gold at their side!

Den Mänskliga Bubblan – Greg Mannarino

Det är detta koncept som är mest skrämmande enligt mig. Att vår population är så knuten till energi i överflöd och “billiga” pengar. Men ta det inte bara som skrämselpropaganda. Det behöver inte bli såhär. Ta det som motivation att ändra något i ditt liv som du inte är nöjd med. Vi är här på jorden ett kort tag. Så ta tillvara på tiden!

limitsofgrowth.jpg.scaled1000

Måste Läsas: Perhaps a Crumble Rather Than a Collapse

Lies within Truth

Dagens absoluta måsteläsning kommer från Cognitive Dissonance från Zero Hedge: Perhaps a Crumble Rather Than a Collapse. Läs alla tre delarna och ifrågasätt din världsuppfattning. Jag utmanar dig att ta det röda pillret och utforska hur djupt kaninhålet verkligen är.

Perhaps a Crumble Rather Than a Collapse – By Cognitive Dissonance

Här följer några utvalda stycken från de tre delarna. LÄS NU!

PART I

Many more times than I care to admit I have found that what I previously thought was a solid conclusion was actually based not upon facts and reasoning, but upon preconceived notions (aka my conditioned worldview) as well as group think and/or consensus seeking. And just as often the real reason for my blind acceptance of certain facts and conclusions was to push my confirmation bias endorphin triggers again and again, as all severely addicted drug addicts are compelled to do. And boy oh boy do I love triggering my confirmation bias. There is no other drug induced high quite like knowing that I’m right and you’re wrong………except knowing that I’m right and everyone else is wrong.

The only thing better than being right when we know everyone else is wrong is cahooting with others who validate our beliefs. You scratch my confirmation bias and I’ll scratch yours.

The brilliance behind our so-called (illusionary) freedom (of choice) is that we almost always consciously choose our own enslavement. The genius lay in never forcing us to make one large and final decision in favor of enslavement. “Sure, I’ll be a slave for life. Are there any fringe benefits?” The socioeconomic control system helpfully breaks the decision making process down into tiny little bite sized bits of slippery slope while sweetening the gruel with flashing lights and artificial colors, tastes and textures. “OMG, it’s the iPad mini in white and silver with a ruby red cover. Can I charge it?”

The all consuming fear based economic mind control money meme of (among other things) contrived scarcity is the Trojan horse that gains entry to our mind and spirit and it is something we for the most part willingly embrace even while denouncing certain select portions of it as ‘the’ problem. We are simply unwilling to look critically at the entire money meme, at the artificial and contrived scarcity of many resources which is designed to demand of us that we ‘pay’ (our masters) just so that we may continue to exist.

Catch 22

PART II

The modern day financial system is entirely dependent upon our manipulated and deeply compromised faith and belief in order to function. By distorting our perception of (economic) reality, by pushing the boundary between believability and unbelievability further and further out, the socioeconomic system can endure long past its math and science based projected failure date. Add in our intense desire to believe, in part due to our raging co-dependency, and we can see how Wile E. Coyote can travel well past the cliff edge in flagrant violation of gravity.

Economic gravity doesn’t matter…….until it is consciously recognized and emotionally accepted as detrimental, then suddenly it matters a whole lot and comes roaring back with a vengeance. Ignorance truly is bliss, regardless of whether it comes in the form of a true lack of knowledge and understanding or as a part of our denial or as part of a manipulated and distorted perception.

PART III

The authority mustlie because most people do not want to hear the truth precisely because that particular truth will undermine the BIG LIE. The official lie in question is actually just one lie within hundreds of deeper lies, all supporting each other like a house of cards.

Once we ‘know’ something it is now ours to own and deal with. Since we cannot un-know something, only deny it, we would much rather not know it in the first place.

To those who would argue that they really do not believe in the system, that they are simply going with the flow and accepting their paycheck or any other compensation they receive in whatever coin of the realm is demanded of them, my response is simple. The system feeds upon your ‘willing’ participation in whatever form you present it as.

ENJOY!

Simple Freegold – FOFOA

bar_pile_54_xlg

Under posten “The Triumvirate of Wealth” skrivs följande kommentar för att beskriva Freegold på ett enkelt sätt.

FOFOA: Fractional reserve in and of itself is not such a terrible thing. The problem is that it creates a moral hazard. This moral hazard is such that even regulation cannot fix it because ultimately the regulators become morally corrupted by the system.

The shift that is coming in the gold market, from paper to a physical market, is the ultimate conclusion to a fractional reserve system. It is the collapse of the system as confidence is ultimately lost that there is any reserve actually being held in your name.

If we only use fiat currency as a unit for trade, and not for store of value, but instead have a non-fractional wealth reserve riding shotgun, the system will once again become sustainable.

The currency will fluctuate per the actions of the printer, but if he prints too much, more value will flow into the wealth reserve. If the printer is responsible, people will gradually be willing to hold the fiat for longer and longer periods of time. Ultimately, if the printer remains responsible, some people may hold the fiat as a store of value. But then this will tempt the printer to print more and value will flow back into gold.

This is where evolution is taking us. It is not taking us back, it is taking us forward. We are evolving to a place where governments print the money we use for trade, but not for savings. They will have to earn our trust again before we will save in their currency.

FOFOA

freegold_Money_Triangle

Freegold_Quadrangle

All Wars Are Banker Wars

Om du har genomgått The Sons Of Liberty Accademy är detta ingen nyhet för dig, annars så kanske detta är en liten tankeväckare. Läs även på om false flags. Tack till Rolu SWE för posten. Kika in på bloggen här: roluswe.blogspot.se/