Den Svenska Bostadsbubblan

Den Svenska Bostadsbubblan som många bloggrannar skriver om får nu mer och mer uppmärksamhet i media. Tidigare i dag postade Cornucopia? ett inlägg om att en eventuell sänkning av bolånetaket ligger uppe för diskussion.

“Swedish households today are among the most indebted in Europe and we cannot have household lending that spirals out of control,” Martin Andersson,

Vidare har också Business Insider postat en artikel som visar på vilken enorm ökning prisökning som har skett runt om i Europa. Sverige ligger även där i topp. Dags att köpa nu? Eller inte? Räntorna kan knappast gå lägre. Prisökningen kan inte fortsätta i den takt den har gjort hittills. Tillväxten i ekonomin från 1980 och framåt kommer inte att replikeras nu på 2000-talet. Bedöm själv om det är läge eller ej.

Could Sweden or Finland be the scene of the next European financial crisis? It is actually far likelier than most people realize. While the world has been laser-focused on the woes of the heavily-indebted PIIGS nations for the last couple of years, property markets in Northern and Western European countries have been bubbling up to dizzying new heights..

businessinsider.com/the-post-2009-european-housing-bubble-2012-12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *