The China Bubble – För Snabbt, För Stort

Filmen nedan sätter fingret på det som, i min mening, är fel på dagens samhälle. Kina har haft för mycket biliga pengar och billig energi. Detta har gjort att enorma felinvesteringar har gjorts. Det har skapats aktivitet, BNP-tillväxt, men som filmen nämner så uteblir värdeskapandet.

Om det finns pengar i överflöd och energi i överflöd kommer människan att drivas att nyttja detta till max för varför hushålla med något som ändå är gratis? Vi skapar behov efter nya tjänster och produkter där det från början inte fanns ett behov. Sysselsättningen är hög. Fler får jobb. BNP ökar och bostadspriserna går upp. Ett servicesamhälle blir följden. Fler dussinjobb utan utvecklingspotential eller mental stimulans. Känslor av otillräcklighet och frustration gror. Precis som Kina nu försöker vända om sin ekonomi till att bli en konsumtions-/serviceekonomi då världens efterfrågan på deras produkter minskar. De skall alltså sluta tillverka saker och börja skyffla runt pengar mellan varandra inbördes? Galet.

Men vad händer sedan då? Om denna delikata balans rubbas så faller allt. Om vi inte längre har ökande mängd pengar? Om energin börjar kosta mer? Om befolkningen minskar? Vi upptäcker att det finns inget reellt behov för allt vi har skapat. Och även om behovet finns så saknas nu betalningsförmågan-/viljan. Tvärstopp. Ras. Kaos.

Globalt har vi växt för snabbt, för stort och utan tanke. Vi har överskjutit gränserna överallt med marginal. Precis som en skridskoåkare kan komma en bra bit ut på tunn is innan han upptäcker att det är kört och badet är ett faktum. Vägen tillbaka är inte rolig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *