Leka 50 Frågor? Eller Börja Tänk Till Nu.

Att ställa frågor och få dig som läsare att ställa dig själv frågor eller börja ifrågasätta saker och ting är något som jag ser som huvudsyftet med denna blogg. Att löpande presentera fakta, terorier eller ett alternativa synsätt. Utmana conventional wisdom och rådande tankegångar.

Här har nu Economic Collapse Blog sammanställt 50 frågor om världen, ekonomin och USA. Läs igenom frågorna om du är skeptiskt till varför du borde förbereda dig på ett eller annat sätt om du inte redan har mat, vatten, metaller, bränsle, sjukvårdskit och annat hemma. Du har ju säkert en försäkring för hemmet, bilen och dig själv? Men varför då inte också lite mat?

theeconomiccollapseblog.com/archives/50-shocking-questions-that-you-should-ask-to-anyone-that-is-not-a-prepper-yet

Share this list of shocking questions with everyone you know that needs to wake up. Sometimes asking good questions is the best way to get someone that you care about to understand

#1 Why are sales of physical silver coins breaking all sorts of all-time records?  The U.S. Mint is on pace to sell more silver eagles during the first month of 2013 than it did during the entire year of 2007.

#2 Why has Germany announced that it will be moving gold from New York and Paris to its own vaults back home?  Is this a sign of a breakdown in trust among global central banks?

#3 Why is China systematically hoarding gold?

#4 Why have billionaires such as George Soros and John Paulson been hoarding massive amounts of gold?

#5 Why are billionaires buying up so much ranch land up in Montana?

#6 Why is Russia warning that we are rapidly approaching a global “currency war”?

#7 Why has Barack Obama chosen this moment to launch an all-out attack on the Second Amendment?

Mer: theeconomiccollapseblog.com/archives/50-shocking-questions-that-you-should-ask-to-anyone-that-is-not-a-prepper-yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *