I, Pencil: The Movie

Vårt samhälle är komplext. Fria marknaden är fantastiskt. Frågan är bara om den är så fri längre? “Gratispengar” leder till felinvesteringar och en skev prisbild på många produkter och tillgångar. Interventioner av stater och banker leder till ytterligare problem. Billig energi gör att vi skapar ohållbara företagsideer, produkter och tjänster. Men, jag måste erkänna, konsumtionssamhället har sina ljusa sidor. Ta en funderare på hur fantastiskt det är att allt fungerar som det gör. Det är verkligen ett komplext och sammanvävt samhälle vi lever i.

wealthcycles.com/visual-economy/free-market-unimpeded-is-perfect-human-invention-for-production

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *