Riksbanken Höjer De Utländska Valutareserverna

Zero Hedge tar i en artikel upp det faktum att Sveriges Riksbank höjer valutareserverna med 37% eller ca 100 miljarder SEK.

Orsakerna, som nämns i artikeln, är en oro att svenska banker har stor exponering mot utländsk valuta för sin kortsiktiga löpande finansiering och likviditet.

Alltså är riksbanken och regeringen oroliga för att de måste kliva in och stödja svenska banker med likviditet om vi skulle få problem på den internationella arenan. Ser de något vi inte ser?

zerohedge.com/contributed/2012-12-12/swedens-riksbank-increase-reserves

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *