Kyle Bass Om Framtiden – Krig & Elände

Kyle Bass pratar i en timme om framtiden. Take away är att vi har nu den högsta skuldsättningen någonsin i fredstid och vi har ingen regelbok för hur vi skall hantera detta eller hur det kommer att sluta. Världen står inför ett enormt domino av stadsskuldsomstrukturering och bankrutter där Japan troligen kommer att vara den utlösande faktorn. Vi kommer att få se enorma flöden av pengar in och ut ur länder då kapital söker en säker hamn.

Kyle har, enligt mig, förmågan att sakligt presentera och prata om komplicerade ämnen utan att få det att låta invecklat. Han räds inte heller prata om konsekvenserna av statsbankrutter eller vad som kan ske efter att skuldbubblan spricker. Krig och elände.

Via: mfc.elmberg.net/2012/12/20/kyle-bass-ni-vet-hur-detta-slutar-det-slutar-med-krig/ och Zero Hedge

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *