Gold Market Manipulation Explained

För mer detaljer kring VARFÖR manipulationen pågår så förelås en längre genomläsning av ANOTHERS THOUGHTS! via USA Gold: usagold.com/goldtrail/archives/another1.html.

Den extremt korta och förenklade förklaringen till varför CBs vill hålla nere priset på guld är att vid all handel med olja sker ett utbyte av valuta (dollar främst) samt en liten mängd guld. Detta sker dolt och bortom synhåll. Om priset på guld stiger för snabbt och för högt rubbar det flödet av olja i världen då denna handelsbalans ändras.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *