Free Competition in Currency Act – Wealthcycles

Mike Maloney och Wealthcycles har lagt upp wealthcycles.com/blog/2012/10/02/free-competition-in-currency-act-gives-americans-freedom-of-choice“>ett inlägg om konkurrerande valutor och vad det skulle kunna göra för ekonomin. I USA har det lagts fram ett förslag om just att tillåta guld och silver som pengar genom att ta bort skatt på dessa och tar bort lagen om “legal tender” för The Federal Reserve Note, dollarn. Detta skulle få konsekvensen att folket kan välja vilken typ av valuta/pengar de vill acceptera och handskas med.

I min mening ett bra steg i rätt riktning. Sedan så skull jag även se fler valutor och alternativ att existera parallellt med guld och silver. Som jag skrev om i inlägget peakswe.se/2012/09/bitcoin-vs-fiatvalutor-vs-guld-silver/

Läs Wealthcycles här: wealthcycles.com/blog/2012/10/02/free-competition-in-currency-act-gives-americans-freedom-of-choice

If anything had or could have a value equal to gold and silver, it would require no tender law.

– Thomas Paine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *