The Next Industrial Revolution – Decentralisering

John Aziz från Azizonomics har skrivit en artikel som resonerar med mig. Budskapet är att för vårt samhälle att överleva i framtiden kommer vi att behöva återgå till ett mer decentraliserat samhälle. Dagens centralisering kopplat med ökad komplexitet har gjort vårt samhälle otroligt skört. Ta ut en knutpunkt för el, vatten eller transport och du kan med lätthet sätta hela samhället ur funktion. Den enorma energianvändning (energislöseri) som centralisering för med sig är också endast möjlig med de låga energipriser och den tillgång på olja vi har i dag. Tänker främst på transporter och liknande.

Även staten har genomgått en centralisering där mer makt hamnar högre upp och organisationen har svällt till groteska proportioner. Tryck ut ansvaret. Krymp staten. Minska kostnaderna. Minska ledtiden från beslut till handling.

Som Darwin säger: Det är inte den art som är starkast som överlever, det är den art som bäst anpassar sig till förändringar. Och förändringar kommer vi att få!

The Next Industrial Revolution
Large, centrally-directed systems are inherently fragile. Think of the human body; a spontaneous, unexpected blow to the head can kill an otherwise healthy creature; all the healthy cells and tissue in the legs, arms, torso and so forth killed through dependency on the brain’s functionality. Interdependent systems are only ever as strong as their weakest critical link, and very often a critical link can fail through nothing more than bad luck.

Yet the human body does not exist in isolation. Humans as a species are a decentralised network. Each individual may be in himself or herself a fragile, interdependent system, but the wider network of humanity is a robust independent system. One group of humans may die in an avalanche or drown at sea, but their death does not affect the survival of the wider population. The human genome has survived plagues, volcanoes, hurricanes, asteroid impacts and so on through its decentralisation.

MER >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *