S&P Mätt I Guld

Att mäta saker emot varandra kan vara lurigt. Speciellt med valutor då alla valutor mäts mot varandra och bara speglar styrkan eller svagheten i förhållande till andra valutor. Värdet av alla gemensamma valutor kan sjunka utan att det syns på vanliga index. Att mäta i guld däremot ger en helt annan bild av hur marknaderna har gått på senaste tiden. Jim Rickards.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *