Peak Metaller, Shale Gas & Oljetillgången

En intressant artikel är postad på TF Metals Report: HUGE DOWNWARD REVISIONS OF U.S. SHALE RESERVES: Impact on Gold & Silver

Hur kommer tillgången på gas och olja i framtiden att påverka priserna på guld och silver då just gruvindustrin är väldigt energiintensiv.

Vad jag vill trycka på är att just guld & silver representerar en otrolig mängd energi. Att framställa ett Oz av ädelmetaller kräver enorma mängder diesel och el för brytning, transport & raffinering. Energi är pengar. Detta kommer troligen att göra att guld & silver alltid kommer att ha ett värde som minst motsvarar den mängd energi som gick in i framställningen.

Eftersom ädelmetaller i stor utsträckning också produceras som biprodukt av brytning av andra metaller, gäller mer för silver än guld dock, så är priset och utbudet starkt knutet till produktionen av andra metaller och därför också världsekonomin.

Sist men inte minst har vi det faktum att det är just ädelmetaller och de finns inte i överflöd. Det finns inte mycket guld & silver i världen. Produktionen är inte så stor och den kommer att minska. Behovet av framförallt silver kommer att öka. Också en stark drivkraft för priset.

Så i en värld med en ekonomi som håller på att åka ner i toaletten och ett pris på energi som håller på att åka till månen så är risken (möjligheten?) för högre priser på ädelmetaller stor i min mening.

For many years, the oil and gas industry has been hyping their new miracle baby called “SHALE ENERGY”.  Through advances in technology such as fracking and higher natural gas prices, unconventional sources such as shale gas became commercially viable.  The U.S. Government first estimated the total shale gas reserves in the country at a staggering 827 trillion cubic feet.  Furthermore, BP statedthat shale gas and oil will make the United States self-sufficient by 2030.

However, cracks began to appear in the GREAT SHALE GAS MIRACLE when in January of this year, the U.S. Dept of Energy released new projections which cut the reserves to nearly half to only 482 trillion cubic feet.  Even though this was a 42% decline in reserves… it is still a great deal of natural gas that the country can depend on.  Or is it?

MER >>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *