Your Future: The Ultimate Pyramid Scheme

En ny serie med Chris Martenson och co. Temat är “peak allt”. Exponentiell tillväxt möter en ändlig värld. Vi står inför stora problem i framtiden. Vidden av problemen är dock uppe för diskussion. Prat om “peak” brukar i bland överdrivas och det kan kännas som om vi redan nästa vecka kommer att äta bark och använda cykel som primärt transportmedel, men faktum kvarstår att vi är för många människor på jorden som konsumerar för mycket.

peakprosperity.com/podcast/79449/money-map-press-pyramid-scheme-video

2 thoughts on “Your Future: The Ultimate Pyramid Scheme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *