Peak Oil – Ny Film Ute

via: peak-oil.se/2012/08/ny-animerad-kortfilm-om-peak-oil

Ja Peak Oil är ett växande problem som vi lätt undviker att prata om. Billig energi är det som har gjort dagens samhälle och dess enorma expansion möjlig.

Vi har alltså på toppen av världens produktion av olja samtidigt som vi har nått toppen av skuldberget. Vägen utför kommer att bli jobbig.

De finns de som hävdar att miljoner människor kommer att dö i nära framtid pga den ekonomiska krisen och peak oil m.m. Pga oroligheterna och fattigdomen som följer. Krigen som kanske kommer. De finns också de som hävdar att peak oil ej kommer att bli ett lika stort problem för samhället då konsumtionen ändå kommer att gå ner så mycket att vi kommer att klara oss på en bråkdel av den olja vi nu använder.

Hur som helst så kommer vi att köra in i en vägg vilken väg vi än väljer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *