Happiness & A Liberal Decalogue – Bertrand Russel

Att vi står inför svåra tider borde flera av er läsare nu vara medvetna om. Det är i sådana tider vår tro och person sätts på prov. Vad händer när vår värld förändras plötsligt. Är vi förberedda nog ekonomiskt och mentalt så kommer vi lindrigare undan och kan vara snabbare att anpassa oss till nya förutsättningar.

Att jobba med sig själv och sin personliga utveckling ligger mig varmt om hjärtat. Att känna sig själv är viktigt. Att då och då ifrågasätta sina värderingar och sanningar är viktigt.

Därför blev jag glad när jag snubblade över denna post från Good Disruptive Change: Bertrand Russell A Short Guide T Truth Happiness

Det som resonerade mest med mig var:

1. Do not feel absolutely certain of anything.

7. Do not fear to be eccentric in opinion, for every opinion now accepted was once eccentric.

One thought on “Happiness & A Liberal Decalogue – Bertrand Russel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *