Triple Curve, Waterfall Effect & Hyperinflation – LaRouche, Armstrong, FOFOA

Med denna lilla artikel vill jag snabbt visa på hur ett komplext system kan kollapsa, vad resultatet av detta kan vara och hur vi egentligen mäter deflation och inflation. Samt vad som menas med en triple curve. Hela debatten kring inflation och deflation är komplex och svår att greppa. Mycket har att göra med att vi har en bestämd uppfattning om vår omvärld och att vi sätter ett pris på världen i våra egna fiatvalutor. Mycket av debatten kring detta ämne härstammar från hur vi väljer att se på världen och hur vi definierar pengar, värde och valutor. Vad skall allt mätas i för att avgöra om vi har deflation eller inflation? Är det endast pris vi skall gå på? Är det penningmängden i cirkulation? Artiklarna nedan fokuserar mer på priset på tillgångar i förhållande till andra tillgångar. Undvik att argumentera utifrån en värld som är prissatt i fiatpengar.

En sak som är säker är dock att när ett system växer sig stort nog blir det för många variabler i detta system för att vi skall kunna överblicka och kontrollera allt. Risken för att ett sådant system skall kollapsa ökar exponentiellt med komplexiteten. Vårt ekonomiska system vi har i dag är designat från början för att misslyckas pga att det är en skuldbaserad ekonomi där vi aldrig har nog med pengar i cirkulation för att betala tillbaka räntan på alla pengar som har skapats. Se Money as debt.

Ett sådant system kan kollapsa över en natt i vad Martin Armstrong har beskrivit som “The Waterfall effect”. Exempel är dot.com-bubblans kollaps eller guldets kollaps på 80-talet. En kollaps som sker nästan “över en natt”. Läs hans länkade uppsats via FOFOA här: How ALL systems can collapse overnight.

Lyndon LaRouche skapade sin teori om “The Triple Curve” som beskriver hur en ekonomi frikopplas från verkligheten genom ohämmad expansion och fokus på nominella värden. Alltså att vi mäter vår ekonomi utifrån hur mycket pengar som skapas. GDP kan gå upp, men har vi verkligen ökat vår produktion? Har vi effektiviserat produktion och uppnått högre levnadsstandard?

Triple Curve - LaRouche

Utdrag ur LaRouche Explains How He Developed the ‘Triple Curve’:

Mankind, by discovery of new physical prinicples, and applying these to production, is able to transform man’s power to generate physical values, to increase man’s power to  produce something. That sort of thing. And so therefore, this kind of concept is the basis for all competent science, all competent economy. All present economists, as taught in universities, do not know this, and therefore they try to figure out, from a financial system, the idea of profit, in terms of a financial system or marginal income, in terms of a financial system, not in terms of a physical system. And all progress in science is based on that.

So therefore, what we need is capital-intensive, long-term investments, concentrating first  of all on the basic economic infrastructure. First of all: water, power, mass transportation, and so forth. Make these more efficient. Therefore, even simple labor will be increased in its productivity, because you have created the environmental preconditions for enhancing the effective power of that act of production.

And what he (Alan Greenspan) did is, he went to financial derivatives, self-inflating fake money. And the world economy now is sitting under the weight of $1.4 quadrillion of absolutely fake money, and under the present conditions, that fake money is growing, like a cancer, while the world economy, in terms of employment and production and goods produced, is shrinking.

So therefore, what you have to do is you have to take the cancer and you have to excise it! the entire financial derivatives bubble created by Alan Greenspan has to be taken out in the backyard and shot! And then buried! That’s the solution
larouchepub.com/eiw/public/2009/2009_1-9/2009-5/pdf/04-07_3605

Detta gap mellan kurvorna kommer att vidgas med tiden och just nu lever vi i en tid där kurvorna rent matematiskt snart pekar rakt upp/ner. Alltså en ohållbar situation. Något måste ge vika. Frågan är då vad som skall ge vika och hur kommer det att påverka oss? Enligt FOFOA som skriver otroligt utförligt om detta ämne så är det Dollarn som kommer att ge vika då den i dagsläget är världens reservvaluta. Mekanismen som FOFOA lägger fram för hur detta kommer att påverka Guld och Silver är komplex, ett förslag är att du som komplement till artikeln nedan även läser: fofoa.blogspot.com/2009/03/all-paper-is-still-short-position-on

Utdrag ur FOFOA: The waterfall effect

Take another look at the first chart at the top. Something has to give, and soon! Think of those two diverging lines as fingers stretching a rubber band. Then ask yourself, what IS that rubber band? I’ll tell you. It is the dollar, the unit of measure for everything economic.

There is a quote I like that comes from Le Metropole Cafe. It goes, “we will have deflation in everything we own, and inflation in everything we use”. This is partly true. It is true during the run up to the rubber band snapping. It is true until we hit the waterfall. At that point I have my own version of the quote. “We will have hyperDEflation in everything measured against real money, GOLD, and we will have hyperINflation in everything measured against paper dollars.” 

Hyperinflation (a currency event as Jim Sinclair so eloquently tells us) is always concurrent with deflation (economic malaise) when measured in real terms (gold). The dollar is only paper, and it is being printed like crazy. So to measure things in dollars becomes very confusing when looking to the future. The above-mentioned deflationists cannot imagine the hyperinflation event that I describe because they are stuck on their cycles and technical analysis that has always been measured in dollars. 

So, just to clarify one more time, we will see hyperinflation in gold as the dollar collapses on the world stage and loses its global reserve privilege. This will be followed by nominal hyperinflation in all things priced in dollars as the US frantically prints more and more to support its dying dream of a socialist paradise.

fofoa.blogspot.se/2009/08/waterfall-effect

Legislating an economy is like legislating the weather. It cannot be done successfully. One may seed rain clouds or quantitatively ease the money supply, but all be will for naught, as the complexity of the system and the energy contained therein eventually overwhelm any attempt at controlling it.

– Mantis (comment on FOFOA Waterfall effect)

 

Sist en film om Weimar republiken och hur The FED nu håller på att skapa samma situation igen. Tack till Dave1bs för filmen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *