SWIFT Fuck Up, US$ Reservstatus & Olja

For years now, “politically”, the dollar system has had no support!
Once again, for effect, 
“Politically NO”, “Structurally Yes”! 

USA och EU gick i början av året ut med sanktioner mot Iran under förevändningen att hindra landet från att utveckla kärnvapen. Eller var den egentliga anledningen till USAs hårda attityd att göra med att Iran väljer att sälja olja för annan valuta än US$? Titta hur det gick för Irak, Libyen mfl som valde att sälja olja för annat än US$. USA vill tvinga fram ett regimskifte i Iran till någon som är mer positivt inställd till att behålla Petrodollarn.

Varför är det då så viktigt med vilken valuta olja säljs för? Jo, det har att göra med att US$ i dag är världens reservvaluta. Och det är på grund av detta som USA har kunnat skapa så stora underskott och komma undan med det utan massiv inflation. Reservstatusen har möjliggjort en levnadsstandard över vad som borde vara möjligt för Amerikaner.

FOA 2/26/00 – So, dollar hyper inflation never arrived and gold did not make its run because world CBs bet your productive efforts on supporting the dollar reserve. In the process, the US standard of living was raised tremendously on the backs of most of the worlds working poor. But this is not about to last! 

USA kräver att US$ används som huvudsakligt betalningsmedel för olja runt om i världen. Detta kallas allmänt “Petrodollar”. Genom detta så säkerställs Dollarns värde genom ett ständigt behov av Dollar från länder som köper olja. Detta möjliggör det stora underskott och nytryckta pengar som USA varje år dumpar på världen. Statsskuld köps gladeligen upp av utländska intressen eftersom de har dollar att bli av med. Detta innebär i princip att USA kan exportera nytryckta (värdelösa) Dollar och byta dessa mot en riktig tillgång; Olja. Det är en oslagbar deal, och har sedan 1975 då OPEC enades om att endast sälja olja för Dollar, hjälpt till att forma USA till den supermakt den är i dag. Men detta är på väg att ändras och USA är livrädd.

Casey research, The Demise of The Petrodollar:
So here’s an interesting thought experiment. Everybody says the US goes to war to protect its oil supplies, but doesn’t it really go to war to ensure the continuation of the petrodollar system?

FOFOA: What we have today, in essence – nay, in reality – is the USG running a daily deficit of $2.1B against its own economy and another $1.5B per day against the rest of the world. FOA explained that what this means in essence – in reality (when you are the printer of the global reserve currency) – is the fleecing of the standard of living of someone else. 

For decades hard money thinkers have been looking for “price inflation” to show up at a level that accurately reflects the dollar’s “printing inflation”. But it never happened! …

That “price inflation” never showed up because the world had to support its only money system until something could replace it. We as Americans came to think that our dollar, and its illusion of value, represented our special abilities… Oh boy,,,,,, do we have some hard financial learning to do. fofoa.blogspot.se/2012/05/inflation-or-hyperinflation

Vi nämnde i början på denna artikel om sanktioner mot Iran. En av dessa sanktioner innebar uteslutandet av Iranska banker från SWIFT den 17e mars 2012; en.wikipedia.org/wiki/Sanctions_against_Iran. SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, är ett internationellt system för finansiell kommunikation mellan banker och används av i princip alla finansiella institutioner.

Detta är ett JÄTTESTEG och är otroligt destruktivt för ekonomin i Iran. Det sänder också ut signaler till omvärlden vad USA är brett att göra för att skydda dollarn. Att slå ut ett land i dagens samhälle kräver inte längre bomber och förstörelse. Det kan räcka med att stänga av viktiga finansiella funktioner som ex. SWIFT. Kontentan är att ekonomisk krigsföring är otroligt kraftfullt och om man tittar på hur mycket Irans valuta Rial har devalveras sedan 2011 ser det inte bra ut. Irans ekonomi är extremt stressad.

Så för att återknyta till $USD reservstatus så är det så att i dagens samhälle har dollarn spelat ut sin roll politiskt. Strukturellt har US$ en otroligt viktig funktion. Om US$ inte skulle användas för handel med olja skulle det inte längre finnas lika starka motiv till att köpa Amerikanska statspapper. Förtroendet för en urholkade dollarn skulle falla direkt och ett massivt säljande av statspapper och flykt ut ur dollarn skulle följa. Effekten av detta skulle kunna kasta dollarn in i en kraftig inflation, potentiellt hyperinflation.

Structural Support 

FOA 10/3/01 – Our recent American economic expansion has, all along, actually been the result of a worldly political “will” that supported dollar use and dollar credit expansion so as to buy time for Another currency block to be formed. Without that international support, this decades-long dollar derivative expansion could not have taken place. Further, nor would our long term dollar currency expansion produce the incredible illusion of paper wealth that built up within our recent internal American landscape.

The relatively small goods “price inflation” so many gold bugs looked for will be far surpassed and the “hyper price inflation” I have been saying is coming is now being “structurally” set free to run.

Why “structurally”, why now?

For years now, “politically”, the dollar system has had no support! Once again, for effect, 
“Politically NO”, “Structurally Yes”! 

For another currency block to be built, over years, the current world economy had to be kept functioning. To this end the dollar reserve system had to be structurally maintained… Truly, the recent years of dollar value was just an illusion. An illusion of currency function and value, maintaining the purpose of holding the world financial and economic system together for a definite timeline. Politically, the world does not hate America; rather they hate the free lifestyle our dollar’s illusion value brought us yesterday and today. fofoa.blogspot.se/2012/05/inflation-or-hyperinflation

An “inflationary depression” is in the cards — a “price deflation” doesn’t have a chance!

When a currency system comes to the end of its reserve use, I’m speaking politically, its domestic market will come to a point where it can no longer export “real price inflation” in the format of; “shipping its excess currency outside its borders”. This happens because internal money inflation, that is super currency printing, is increased so much that it overwhelms even its export flow. Worse, even that export flow later tumbles as the fiat falls on exchange markets.
fofoa.blogspot.se/2011_11_01_archive

FOFOA: Periods of high credibility inflation are generally not followed by smooth cycles of credibility DEflation. Instead, they tend to SNAP BACK into sudden real price inflation when confidence abates. What happens in the most extreme cases is real price HYPERinflation.

This is one of the main concepts deflationists and mainstream economists completely miss; the SNAP-BACK of credibility inflation that can instantly take down their precious fiat currency. And it is their intentional avoidance of this obvious concept that delivers aid and comfort to masterprinters like Gideon Gono and Ben Bernanke.
fofoa.blogspot.se/2010/08/credibility-inflation

USAs sanktioner mot Iran skickar ut kraftiga signaler till omvärlden vad USA är brett att göra för att försvara dollarns position. Dock har detta inneburit ett enormt bakslag för USA. Hotet var att utesluta andra länder som handlade med Iran från SWIFT. Nyligen backade dock USA från detta och gav flera länder, bla Kina, rätten att handla med Iran i ytterligare 6 månader. USAs bluff blev synad och nu står USA där med sin svaghet helt öppen för alla att se: Att olja måste handlas för dollar för att USAs makt skall kunna fortsätta.

Vidare har det lett till att länder har börjat se sig om efter alternativ till SWIFT. Samt att de drar upp avtal om handel med sina partners som möjliggör att de kan gå runt dollarn och USA. De vill inte riskera att vara beroende av ett annat land. Det pågår en utveckling och förberedelse för ett alternativ till SWIFT. Östintressen, ffa Kina ligger i framkant för detta.

Jim Willie: “But the Big event coming: HUGE, HUGE EVENT – I can’t say, I don’t know a hell of a big enough word – MASSIVE, COLOSSAL EVENT coming is the alternative to the SWIFT banking system transactions, banks settlements.” 

Mer av detta i hans senaste intervjuer med Turd Ferguson här:
tfmetalsreport.com/podcast/3910/tfmr-podcast-23-jim-willie-trifecta

Alltså har USAs utspel om att utesluta andra nationer som handlar med Iran från SWIFT inneburit ett otroligt bakslag för landet och dollarn. Det har påskyndat processen för andra länder att hitta ett alternativ till SWIFT samt att det har exponerat dollarns svaghet.

Som vi har kommit fram till i artikeln saknar dollarn stöd politiskt för sin fortsatta status som världens reservvaluta. Kvar är alltså ett strukturellt stöd som ffa består av OPECs vilja att endast sälja olja för dollar, SWIFT samt Militärmakten som USA besitter.

Som vi också har sett av kommentarer och artiklar länkade ovan så är det på gång i världen ett alternativ till dollarn. Att lämna dollarn innan ett alternativt system är på plats skulle vara förödande för samtliga parter. Dollarn hålls därför på life support tills dess att ett alternativ finns som kan ta över. Den dagen kommer vi se ett otroligt skifte på världens marknader. Som vi har sett så kommer det innebära att otroligt säljande av Amerikanska statspapper och ett enormt flöde av pengar tillbaka in i USA som kommer att orsaka kraftig inflation och kaos på den inhemska marknaden.

Här följer två kommentarer från Jim Wille och hans Hat Trick Letter om bakslaget med SWIFT. Kopplat med detta vi har pratat om håller Kina på att ackumulera OTROLIGA mängder guld. De håller också på att gjuta om tackor ner till mindre vikter, 1kg från kanske 10/5kg. Varför gör de detta? Förbereder de ett nytt system? Ett system med guldbackning? Ser de något bakom horisonten som skulle kunna skjuta upp guld i pris? Förbereder de sig på att döda dollarn som världens reservvaluta? Eller vill de bara erbjuda ett alternativ för världen och sedan vänta på att dollarn förgör sig själv? För ännu mer information läs detta inlägg: canadanewslibre.com/2012/06/29/jim-willie-huge-event-coming-the-alternative-to-the-swift-banking-system/

“The USGovt actions have galvanized a response, led not by Iran but by China. The raft of bilateral accords juiced by currency swap agreements has provided a significant buoyancy in the global trade framework, a highly complex system. It dictates the flow of USDollars in obvious ways, but it also dictates the formation of reserve banking systems in more subtle ways. In 2007, when Brazil and China announced a swap facility to bypass the USDollar in trade settlement, the Jackass took notice like a prairie dog raising his head with erect spine. In 2010, when Russia and China announced a swap facility to bypass the USDollar in trade settlement, the Jackass took notice again. The big trade winds were changing direction. The extreme importance of trade and banking interwoven should not be overlooked, as often done by the clueless cast of US economists. So when in the last month, Japan and China announced a swap facility to bypass the USDollar in trade settlement, the Jackass concluded that the end was near for the waterlogged American financial fortress. These are two primary Asian powerhouses, who with South Korea form the core strength of the entire East.

(…) In April 2010, a conference took place in the United Arab Emirates among a couple hundred billionaires, sheiks, and other royalty. They decided to embrace the Chinese Protectorate plan for the Persian Gulf, and to accept Russian oversight in the region.

(…) That event served as a clear signal that the sunset shadows for the USDollar were soon to encounter reality. The process would clearly require a couple years, but the writing was on the wall. Much critical structural work would be required to complete, as trade, banking, currency, and gold management has become far more complex and integrated for the array of professors to comprehend. (…)

The signals are abundantly clear. What we are witnessing is the end of the Petro-Dollar in slow steps. The steps are unmistakable to those who study the interwoven nature of global finance. They are easily overlooked by those who operate within the dome of perceptions controlled by the American apparatus …” (1)

THE USGOVT BLINKED AND BACKED OFF ON FULL S.W.I.F.T. BANK CODE USAGE AS A WEAPON. THE RIFLE WAS COCKED THEN UNCOCKED. THE NATION IS REVEALED AS A TIGER PAPER, WOUNDED BY THE TREMENDOUS BACKFIRE OF IRAN SANCTIONS. THE GREAT FUMBLE RESULTED IN AN HISTORICAL RALLY CRY AGAINST THE USDOLLAR HEARD GLOBALLY.

In Jackass view, the Iran sanctions of 2012 will go down in history as the biggest USGovt blunder next to granting Most Favored Nation status to China in 1999. What the MFN grant did for gutting the USEconomy, the sanctions did for coalesced reaction against the USDollar in counter-offensive reaction. In late June, the USGovt blinked and lost face. Bill Holter summarized the travesty of leadership where the United States leaders shot themselves in the chest, not the feet.

“The United States blinked yesterday by granting China (and others) a 6-month extension of sanctions being levied for trading with Iran. Sanctions were scheduled to begin yesterday where anyone trading for oil with Iranwas supposed to be locked out of the SWIFT payment transfer system. I wrote maybe two months ago that locking the world out of the SWIFT system was akin to playing Russian roulette with all six chambers loaded. China has been quite busy over recent months making deals with their major trading partners, to make trade settlement in Yuan or in their trading partner’s currency to ensure that a SWIFT cutoff would not stop trade. This really is big news, because what started out as a threat by the US has turned out to be an exposure of the Dollar’s Achilles Heel. Surely China’s trade would have been disrupted to some extent, but the decline in demand for Dollars would (and will in the future) have torpedoed the Dollar unlike any event seen before. This blink shows that our fearless leaders finally have figured out the errors of their logic.

So we did not pull the trigger. So all is well, right? No, the damage is done and our bluff was called. This rabbit is not going back into the hat no matter how hard we try. The SWIFT system has already been skirted by multiple side deals where countries plan to settle in their own currencies. This is the same thing as when a banking system actually goes down. Trade and business slows but deals are still made and settled in barter. The logic was [unclear on how] excluding anyone from the SWIFT system was such a big stick. But it surely is not, and now it can no longer used for any leverage. WhileChina was touring the globe and doing deals (buying up resources), they were making these alternative settlement deals. It just so happened [that China] purchased the London Metals Exchange which, by the way, will be moved to Hong Kong.”

A consultant in European and Asian business with vast experience pitched in with a comment on the Iranblunder. He wrote, “All the empty sanctions the US/West imposes on Iran and whatever countries trade with Iranare ineffective and only promote a shadow business layer that is invisible but extremely effective and powerful.” The USGovt encouraged the development of big US$ alternative pathways. Huge strategic error!

To pile onto what Holter said so emotionally, the United States has lost face, lost prestige, and lost leadership. It is seen as a bully with a toxic load in its backpack. It is left isolated in ther corner with one costly hand in its military pants and the other playing interminably with financial machinery that wrecked the nation. The US is a victim of the Fascist Business Model embraced since September 2001, with deep blows from aggression and fraud. It has been humiliated on the global stage. It can never lead the world in anything except toxic paper mache tournaments. If truth be known, the Rasputin on the southern shores of the Mediterranean Sea looking northwest to Italy, that little nation has sent the United States from its nearly total puppeteering on foreign policy into the quicksand of shame. The Council on Foreign Relations should be indicted for sedition, reckless endangerment, and extortion. They were architects for the Iran sanctions. The group is to foreign policy, what Goldman Sachs and JPMorgan are to the banking sector, pure contamination, toxin, and betrayal to the US population. They would not react well to exposure of their dealings, pressures, and policies.

Citat från FOFOA:

I am reminded by ANOTHER’S comments regarding “Change” of a profound statement by a spokesman from the Middle East Oil Producers during the mid seventy’s ( approx.1975 ) He said: “My Grandfather rode a camel, my Father rode in a Mercedes, I have numerous Jet Aircraft, my Son will ride a Camel.” It provokes thoughts that the countries of the Middle East and China are not as nervous about change as the consuming and material minded nations of the West.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *