Avoid The News – Rolf Dobelli

Vi utsätts daligen för en otrolig mängd information. Jag faller själv offer för överinformation då och då. Jag har ingen tv, radio eller tidning hem, men datorn räcker mer än väl för att fylla mig med, ibland, irrelevant information.

Så ta en stund och läs denna rapport från Dobelli om just nyheters påverkan på oss. Ta en funderare om du ligger i riskzonen eller om ditt beteende har förändrats till följd av ökad nyhetskonsumtion.

Vår hjärna är inte mer än en dator i vissa avseenden.
Garbage in, garbage out. Input > output. Du är vad du tänker på.

Avoid The News – Towards a Healthy News Diet by Rolf Dobelli (PDF)

Som Darren Hardy säger:
Expectation drives the creative process. What do you expect? You expect what you are thinking about. Your thought process, the conversation in your head, is the foundation of the results you create in life. What are you thinking about? What is influencing and directing your thoughts? The answer: whatever you’re allowing yourself to hear and see. The input you are feeding your mind is what it is processing and thinking about.

Here is how the Creation Process works:
INPUT > THINK > EXPECT > CREATE > LIFE

darrenhardy.success.com/2009/02/wa-step4
(förlåt för hyperlänken, dessa skulle ju enligt texten inte finnas med…) 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *