Third Party Risk & Gruvor

Det är just nu väldigt osäkert på världens marknader. Ingen vet åt vilket håll det kommer att gå även om det i min mening lutar brant utför just nu. Många sätter sin tillit till statsobligationer, räntefonder, kontanter, aktier i stabila företag m.m.

Vad alla dessa har gemensamt är att för att du skall kunna få loss dina pengar i framtiden så måste motparten leva upp till sitt löfte att köpa tillbaka, sälja, ge utdelning för dina investeringar eller ha en fungerande verksamhet. Du har ingen kontroll över vad motparten gör, eller vilka affärer denna gör utöver de du är inblandad i; s.k. 3rd Party Risk. Allt bygger på tillit och en tro på att allt fungerar när tiden är inne för inkassering. Men vad händer om det inte är så? Världen är i dag ett stort dominospel där allt sitter ihop. Faller en är det en stor risk att alla faller.

Vad händer om din nätmäklare går i konkurs?
Vad händer om ditt företag du äger aktier i går i konkurs?
Vad händer om din bank går i konkurs?
Vad händer om ditt land går i konkurs?
Vad händer om din valuta devalveras över natten?
Vad händer om oljepriset stiger till det dubbla eller sjunker till 20$?
Vad händer om det finansiella systemet kollapsar till följd av en stor bankkollaps?

Det blir mer vanligt att länder tar steg för att säkra upp sina naturresurser och egna ekonomi inför en kommande kollaps. Eller är de bara försiktiga?

Argentina tar över ett oljebolag samt inför nu restriktioner för hur mycket gruvbolagen får importera för att bedriva sin verksamhet.

För att en gruvbolag i främmande land skall ha ett värde på sina aktier skall du kunna handla dessa fritt via en mäklare. Bolaget skall ha rätten att extrahera och exportera råmaterial från det främmande landet. Bolaget måste ha ett tillräckligt lågt oljepris/högt råvarupris för att detta skall vara vinstgivande. De måste ha arbetare som får lön och kan jobba. De måste ha en fungerande transportkedja via land och vatten. De måste ha köpare för sina produkter. Det är ganska många riskfaktorer där.

Vad händer om naturresurserna plötsligt uppfattas som mer värdefulla för landets egna ekonomi och framtid än för export? Tror du inte att landet skulle ta dessa för sig självt då och kasta ut bolaget? Självbevarelsedriften är stor för stater och de som styr.

När TSHTF så är det egentligen bara skuldfritt ägande av fastigheter, mark, konst och dyl. samt guld & silver du kan lita på som ej har någon form av risk via tredje part. Dock så kan ju värdet påverkas, men du äger det fortfarande.

If you don’t hold it you don’t own it

Så ta en funderare på hur dina val av investeringar klarar sig i händelse av en stor kris.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *