Skydda Dig Mot Krisen NU! – Tips!

Vi lever i osäkra tider. Världen balanserar på avgrundens kant och marken skakar. Det finns några enkla saker du kan göra i dag för att öka dina chanser i händelse av en plötslig kris som drabbar oss här i Sverige. Att förbereda sig handlar inte om att tro på en domedag som ödelägger allt och att vi går in i totalt kaos. Det är bara samma tänk som när du tecknar en reseförsäkring, eller din hemförsäkring. Du hoppas inte att huset brinner ner eller att du skadar dig på resan, men det är skönt att veta att du klarar dig bättre om det skulle hända.

Mat. Då hela det ekonomiska systemet är så instabilt så krävs det inte mycket för att exempelvis matleveranserna skall upphöra och hyllorna på ICA gapar tomma, läs JIT-samhället. Vad gör du då? Har du mat så att du klarar dig två dagar, en vecka, en månad? Sikta på minst en månads matförråd hemma till att börja med.
Läs: Civilförsvaret

Värme & Vatten. Har du ett fotogenkök så att du kan värma vatten? Har du en generator som kan driva ditt hus i händelse av elavbrott? Ficklampor och ljus?
Läs: Så här klarar du ett elavbrott
Svenska bloggare:
Innan det sker
Swedish Prepper

Kontanter. Nästa steg är att ha kontanter hemma. Alla pengar i dagens samhälle finns digitalt och du kan endast komma åt dem om banksystemet fungerar och bankomaterna är fulla med pengar. Kontanter kommer att accepteras även om en finansiell kris har inträffat, dock är det inte säkert att ditt platskort fungerar. En månadslön är en bra start.

Drivmedel till ditt fordon. Bor du på landet så är detta extra viktigt då detta kanske är din enda länk till omvärlden då det är för långt att cykla/gå till fots. Lagra upp några extra liter i dunkar i garaget.

Säkerhet. Har du ett basförråd av sjukvårdsutrustning för enklare skador? Mediciner som du tar, har du ett litet lager av dessa? Har du utrustning för självförsvar om det skulle komma till det?

Silver & Guld. I min mening kommer vi att få se en enorm värdeökning i ädelmetallerna framöver. Ädelmetaller har en egenskap som gör den extra attraktiva inför en kris. Det är att du äger dem fullt ut utan motpartsrisk. Du behöver inte förlita dig på att en annan part skall hålla sina löften om dina värdepapper. Vad händer om banken som du äger certifikat genom stänger? Vad händer med dina gruvaktier om gruvan nationaliseras? Vad händer med din pension om din valuta devalueras? Läs på, fundera, väg riskerna och omfördela dina tillgångar.
Se hela: Silver Bullet & Silver Shield

Utbildning. Att vara bredd mentalt ger dig ett otroligt försprång gentemot övriga samhället i händelse av en ekonomisk kris. Du såg det komma, du har förberett dig och du kan snabbare anpassa dig till förändringarna i stället för att irra runt och undra “hur detta kunde hända”.
Se hela:
Silver Bullet & Silver Shield (ja mycket utbildning i den också)
Money As debt del I och del II
Crash Course
Mike Maloney – Debt Collapse
Greatest Truth Never Told
Sons Of Liberty Accademy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *