SBSS 37. Blood On The Street

Är samma sak som hände efter kollapsen av Sovjet på väg att hända i EU? Positionerar eliten sig för att kunna köpa upp tillgångar billigt efter kollapsen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *