“Elitens” Plan För Ökad Rikedom Efter Kollapsen

FOFOA skriver långa ingående artiklar om “Freegold”; tanken att guld kommer att uppvärderas vid den oundvikliga finansiella kollapsen. Freegold är ett komplext ämne med många sidor och ett stort djup. Alla bloggposter på FOFOA behandlar olika delar av Freegold. I hans post om “Deflation or Hyperinflation” lägger han fram flera argument till varför vi kommer att få en hyperinflation. Det som jag vill förmedla i dag är två saker.

1: DU BÖR LÄSA HELA HANS BLOGG. Så har du mer på fötterna vid framtida diskussioner.
2: “Eliten” har en plan för hur de skall skyffla sina pengar från denna Paradigm till nästa, så här:

Bakgrunden är att allt guld i värden är värt ca 6.6T $ i dagens pengar och världens pappersderivat är ca 160T $ (dock mer i dag).

…No, there will be no gold-backed currency because we aren’t going back to “hard money” because “your Elites” wouldn’t like that. No, they won’t lose all their wealth; they will gain wealth. Here are the steps as viewed, not by ants, but by Gi-ants:

Step 1: Buy up as much physical gold as you can over a couple decades without running the price and without panicking out of your paper, while the Western investor is caught up in all manner of paper including paper gold.

Step 2: Wait patiently for the inevitable financial collapse. As Rick Ackerman himself wrote, “financial collapse is not just likely, but inevitable.”

Step 3: When the collapse comes, sell that $XXXT in “financial wealth” to the printer for fresh cash at full face value in the name of “saving the system” and “survival of the country and the Western way of life.”

Step 4: Spend the new cash.

Step 5: Adjust your balance sheet from the old paradigm where it used to read $160T paper/$6.6T gold to the new paradigm where it now reads $0 paper/$264T gold. A net gain of $97.4T.

Alltså, detta är helt barockt om du tittar på det utan att först ha satt dig in i FOFOAS skrifter om konceptet “Freegold”. Men det visar på en plan för hur rika individer kan ta sin rikedom och föra över den till nästa paradigm. Inte helt otroligt?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *