Världens Skulder vs. Världens Tillgångar

Dagens ekonomiska system är ett stort pyramidspel, ponzi scheme, byggt på ständigt ökande skuldsättning för att betala ränta på tidigare lånta pengar.

Det är ohållbart i längden då kostnaden för att betala räntan stiger exponentiellt och till överträffar inkomsterna.

För att illustrera detta skeva förhållande mellan skuld och tillgångar kan vi vända oss till världens aktiemarknader och obligationsmarknader.

World Bond Market: $82.2 trillion
World Stock Market: $36.6 trillion

Ett förhållande på ca 2,2.

Världens totala pappersskulder är alltså dubbelt så stora som världens papperstillgångar.

Är detta hållbart tror du?
Hur skall vi någonsin kunna betala tillbaka allt detta?
Är det rimligt att vi står inför en kollaps av vårt finansiella system?
Är detta nyheter för dig?
Se då följande film om pengar som skuld om världsekonomin för att få en bättre uppfattning om hur världen ser ut.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *