Peak Oil – Top 11 FAQs

Richard Heinberg från Post Carbon Institute har lagt ut top 11 frågor om Peak Oil han oftast får efter sina föreläsningar. Det är bra svar och bra länkar som leder vidare till mer läsning om varje svar. Har du svårt att möta frågorna själv är detta en utmärkt resurs, men även för att läsa på och utbilda dig själv.

postcarbon.org/article/827909-top-11-faqs

Till detta har de också gjort en ny film om Peak Oil som tar upp vår historia, nuvarande situation och framtid. Enkelt och bra förklarat. De tar upp många av kärnproblemen som befolkningsökningen, resursbrist, den kommande skuldkrisen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *