Monthly Archives: May 2012

Eldrivna Lastbilar Via Lufttrådar Testas i Kalifornien

Innovationen går framåt i energins tecken! Vi har länge haft spårvagnar och trådbussar så detta steg ter sig rätt naturligt. Smart sätt att spara fossila bränslen. Sedan har vi dock det här problemet med tiden. Att bygga ut detta och få fram lastbilar i tillräckligt stor skala inför Peak Oil blir svårt. Vi måste även tänka på var denna elektricitet skall komma i från? Mer kärnkraft?

designboom.com/weblog/cat/16/view/21140/ehighway-electric-lines-to-power-hybrid-trucks-in-la

Slutspel Guld & Hyperinflation i Sverige – Börje Lindström

“KÖP GULD NU – KRONAN SNART VÄRDELÖS”

Börje Lindström är en svensk författare och poet och har skrivit väldigt insiktsfullt om den kommande svenska bostadsbubblan, kreditkollapsen och den stora kraschen 2001-2010.

Han förutspår dollarns kommande hyperinflation och därmed hela världens fiatvalutor. Bra skrivet, med lite monetär historia invävt. Lindström tar även upp vikten av oljan. Hur central frågan om Irans och andra länders oljebörser som säljer olja för annat än dollar är. “The Petrodollar” som ger USA möjlighet att köpa riktiga varor för värdelösa papperspengar.

Artikel: Guld: Slutspel

Fler artiklar: borjelindstrom.se/ladan.html

Guldprisets fortsatta uppgång och dollarns fall kommer utan tvekan att – på alla plan – bli den mest dramatiska finansiella händelse vi kommer att uppleva i vår livstid. Den kommer att ställa den väldiga aktiespekulationen åren 1980-2000 i skymundan. Guldets väldiga, stigande zig-zagkurva kommer med all sannolikhet att innehålla åtskilliga panikdagar – både uppåt och neråt. Dollarnas lika väldiga nedåtfärd kan – till allas förvåning – under en tid av deflation tillfälligt avbrytas av nya kursrekord mot ett flertal andra valutor.

Fluoride: The Hard to Swallow Truth Documentary

Om detta nu gäller Flour. Att det är farligt för oss och att vi bör undvika det. Vad kan då det finnas för annat där ute som vi har blivit lurade på?

TED – Paul Gilding: The Earth is full

Ägna dagen åt att reflektera över det Paul säger. Vi kommer nog att få en kris, men vi kommer troligen att komma ur den på andra sidan som bättre människor. Det är bara tråkigt att det har gått så långt. Fundera hårt och länge på vad du skall göra åt saken. Strutsmetoden är trevlig nu, men inte så mycket längre fram.

Via: peak-oil.se/2012/05/att-gora-det-obekvama-bekvamt.hmtl