Monthly Archives: May 2012

Moodys Nedgraderar 16 Spanska Banker

Krisen i Europa har bara börjat.

MOODY’S CUTS 16 SPANISH BANKS AND SANTANDER UK PLC
MOODY’S CUTS 1 TO 3 LEVELS L-T RATINGS OF 16 SPANISH BANKS
MOODY’S DOWNGRADES SPANISH BANKS; RATINGS CARRY NEGATIVE

http://www.zerohedge.com/news/moodys-downgrades-16-spanish-banks-expected

Alasdair Macleod Om Fiatpengars Mörka Framtid

Alasdair Macleod intervjuas av Kerry Lutz om framtiden, speciellt guld och vårt ekonomiska system. Han ser inte ljust på framtiden. Kaos och elende när alla världens fiatvalutor bryter ihop.

In this interview, Alasdair makes an extremely articulate case for sound money and the end of the Welfare/Warfare state. Hopefully his words will reach the many people suffering the disastrous effects of Keynesianism and ignorant economic policy.

kerrylutz.libsyn.com/alasdair-macleod-explains-why-fiat-currencies-future-is-dark-15-may-2012

Japansk Pensionsfond Går In I Guld

Som första pensionsfond i Japan går Okayama Metal & Machinery över till att lägga 1,5% av sina totala tillgångar i en guldbackad ETF. Stort och tecken på att tiderna håller på att ändras!

Via Zerohedge och FT:
Okayama Metal & Machinery has become the first Japanese pension fund to make public purchases of gold, in a sign of dwindling faith in paper currencies. /FT

zerohedge.com/news/canary-gold-mine-historic-move-japanese-pension-fund-switches-gold-first-time-ever

Broken Window Fallacy

Jag vill spinna vidare på en post från Cornucopia? om “Planerat Åldrande“. Posten tar upp det faktum att dagens samhälle producerar produkter som är designade för att ha en kort livslängd eller på annat sätt snabbt bli omoderna. Allt för att stimulera till ytterligare konsumtion och därmed tillväxt i ekonomin.

Om vi tar upp detta till en större skala och vrider till det lite så skulle vi kunna argumentera för att “Varför inte förstöra sakerna i förtid för att skapa mer tillväxt genom konsumtion?

Det förekommer ganska frekvent en villfarelse om att olyckor och skadegörelse kan verka stimulerande för en ekonomi. Att om en ruta krossas i ett hus så måste den ersättas. Glasmästaren får mer att göra och har i sin tur mer pengar att spendera ut i ekonomin. Regeringen sjösätter stora infrastrukturprojekt för att skapa jobb och tillväxt, men dessa finansieras i slutändan av skattebetalarna. Krig raserar hela nationer, men skapar samtidigt tillväxt, jobbmöjligheter och en finansiell boom hos några av aktörerna. Allt detta är villfarelser, eller fallacies. Se denna film för en förklaring till detta fenomen.

Mer inlägg om fallacies kommer snart!