Oljan, Guldet och Valutorna


Kopplingen mellan Oljan, Guldet och Valutorna är en koppling som inte är vida känd. Via ANOTHERS tankar och diskussioner på USA Gold får vi en inblick i denna världe gömd från allmänheten. Dessa diskussioner är skrivna mellan 1997-1999, men är mer aktuella i dag än någonsin. usagold.com/goldtrail/archives/another1.html

I korta drag handlar det om att vid handel med olja så sker det även handel med guld. Guld flödar i motsatt riktning till oljan. Guldet måste hållas under ett visst pris för att systemet skall fungera och det manipuleras ner. LBMA i London, BIS och världens centralbanker är centrala spelare i detta flöde av Guld. Hela systemet är väldigt skört då det räcker med att en oljeproducerande stat väljer att prissätta Olja i guld där guldet uppvärderas till några tusen dollar eller motsvarande summa i annan valuta. Detta gör att helt plötsligt kan stater köpa olja billigt i guld men dyrt i all annan valuta. Marknaderna tar hand om resten.

ANOTHER tror sig se en rörelse mot Guld som en “Oljevaluta” i framtiden.

I övrigt så är det även mycket bra diskussioner kring vad är pengar, valutor, guld och silver.

Har du inte heller läst FOFOAs blogpost om Gold: The ultimate Un bubble och Waterfall effect så gör det nu!

If ANOTHER’s claims are true — that a consortium of oil states has cornered the gold market (and given the impressive circumstantial evidence, this could very well be the case) — these “footsteps of giants” become the most salient and persuasive case for gold ownership I have seen in the past decade, if not the full twenty-eight years I have been in the gold business.

– Michael J. Kosares, president of Centennial Precious Metals, Inc.

Noone can see the value of a real asset when knowing how many currency units it is denominated in. Value is only known when holding one real asset next to another real asset and comparing the currency unit valuations of both.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *