Investerare Betalar Schweiz För Att Ta Deras Pengar

Schweiz har sålt statsskuldväxlar med negativ ränta, 0.62%. Marknadsräntan på statsobligationer hamnade också på negativa 0.13%.

Investerare är på grund av oron i Europa villiga att betala för att flytta sina pengar till ett säkrare ställe. De betalar alltså Schweiz för att ta deras pengar. På sikt gör detta att Schweiz’s statsskuld betalar tillbaka sig själv.

Detta visar på hur måna investerare är om att bevara sitt kapital.
Vad kan detta leda till i förlängningen? Francen är är ändå bara en fiatvaluta som alla andra. Vad händer när marknaderna går ännu sämre? Är Francen verkligen end all be all? Kanske kommer det att ske en flykt annanstans också?

zerohedge.com/news/swiss-debt-now-repaying-itself

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *