Global Oljeexport – Summering Från ASPO USA

Global Oil Exports: Smooth Sailing Or Midnight on the Titanic?

Cruel Crude har lagt upp en tvådelad summering av Jeffrey Browns presentation via ASPO-USA. Del 1 och Del 2.

Presentationen tar upp många faktorer som kommer att påverka tillgången på olja framöver. Det är inte bara att ta hänsyn till nedgången i produktion utan vi måste även räkna med ökningen av konsumtionen i det exporterande landet. Dessa två faktorer kopplat med exponentiell minskning/ökning gör att exporten snabbt minskar (se graf nedan).

Brown ger även lite tips på vad du skall tänka på och förbereda inför den kommande omställningen:

En slutsats att dra av den sista meningen i råden han ger är att titta lite på Maslows behovstrappa. Analysera ditt nuvarande arbete och var det befinner sig i pyramiden. Jobbar du med livsnödvändiga varor och tjänster? Produktion? Eller jobbar du, som större delen av samhället i dag, med varor och tjänster från toppen av pyramiden. Dvs. lyxkonsumtion. Om detta är fallet är det kanske dags att fundera över framtiden. Kommer ditt jobb/bransch att finnas kvar post peak oil?

Sedan presenteras data för att försöka sätta ett datum på när exportmarknaden kommer att upphöra. Se följande citat:

De 5 största oljeexportörerna 2005 (Ryssland, Saudiarabien, Norge, Iran och Förenade Arabemiraten) kan med nuvarande produktionstrend beräknas upphöra att helt exportera råolja och naturgasvätskor 2030-2035. Dessa 5 exportörer står för ca 50% av världens oljeexport.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *