Fluoride: The Hard to Swallow Truth Documentary

Om detta nu gäller Flour. Att det är farligt för oss och att vi bör undvika det. Vad kan då det finnas för annat där ute som vi har blivit lurade på?

One thought on “Fluoride: The Hard to Swallow Truth Documentary

  1. Pingback: Fluoride Fight: The forced drugging of societyPeak SWE | Peak SWE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *