Monthly Archives: May 2012

Collapse Of Currency – Ludwig von Mises

There is no means of avoiding the final collapse of a boom brought about by credit expansion. The alternative is only whether the crisis should come sooner as the result of a voluntary abandonment of further credit expansion, or later as a final and total catastrophe of the currency system involved.

– Ludwig von Mises

Världens Skulder vs. Världens Tillgångar

Dagens ekonomiska system är ett stort pyramidspel, ponzi scheme, byggt på ständigt ökande skuldsättning för att betala ränta på tidigare lånta pengar.

Det är ohållbart i längden då kostnaden för att betala räntan stiger exponentiellt och till överträffar inkomsterna.

För att illustrera detta skeva förhållande mellan skuld och tillgångar kan vi vända oss till världens aktiemarknader och obligationsmarknader.

World Bond Market: $82.2 trillion
World Stock Market: $36.6 trillion

Ett förhållande på ca 2,2.

Världens totala pappersskulder är alltså dubbelt så stora som världens papperstillgångar.

Är detta hållbart tror du?
Hur skall vi någonsin kunna betala tillbaka allt detta?
Är det rimligt att vi står inför en kollaps av vårt finansiella system?
Är detta nyheter för dig?
Se då följande film om pengar som skuld om världsekonomin för att få en bättre uppfattning om hur världen ser ut.


Continue reading

Investerare Betalar Schweiz För Att Ta Deras Pengar

Schweiz har sålt statsskuldväxlar med negativ ränta, 0.62%. Marknadsräntan på statsobligationer hamnade också på negativa 0.13%.

Investerare är på grund av oron i Europa villiga att betala för att flytta sina pengar till ett säkrare ställe. De betalar alltså Schweiz för att ta deras pengar. På sikt gör detta att Schweiz’s statsskuld betalar tillbaka sig själv.

Detta visar på hur måna investerare är om att bevara sitt kapital.
Vad kan detta leda till i förlängningen? Francen är är ändå bara en fiatvaluta som alla andra. Vad händer när marknaderna går ännu sämre? Är Francen verkligen end all be all? Kanske kommer det att ske en flykt annanstans också?

zerohedge.com/news/swiss-debt-now-repaying-itself

Oljan, Guldet och Valutorna


Kopplingen mellan Oljan, Guldet och Valutorna är en koppling som inte är vida känd. Via ANOTHERS tankar och diskussioner på USA Gold får vi en inblick i denna världe gömd från allmänheten. Dessa diskussioner är skrivna mellan 1997-1999, men är mer aktuella i dag än någonsin. usagold.com/goldtrail/archives/another1.html

I korta drag handlar det om att vid handel med olja så sker det även handel med guld. Guld flödar i motsatt riktning till oljan. Guldet måste hållas under ett visst pris för att systemet skall fungera och det manipuleras ner. LBMA i London, BIS och världens centralbanker är centrala spelare i detta flöde av Guld. Hela systemet är väldigt skört då det räcker med att en oljeproducerande stat väljer att prissätta Olja i guld där guldet uppvärderas till några tusen dollar eller motsvarande summa i annan valuta. Detta gör att helt plötsligt kan stater köpa olja billigt i guld men dyrt i all annan valuta. Marknaderna tar hand om resten.

ANOTHER tror sig se en rörelse mot Guld som en “Oljevaluta” i framtiden.

I övrigt så är det även mycket bra diskussioner kring vad är pengar, valutor, guld och silver.

Har du inte heller läst FOFOAs blogpost om Gold: The ultimate Un bubble och Waterfall effect så gör det nu!

If ANOTHER’s claims are true — that a consortium of oil states has cornered the gold market (and given the impressive circumstantial evidence, this could very well be the case) — these “footsteps of giants” become the most salient and persuasive case for gold ownership I have seen in the past decade, if not the full twenty-eight years I have been in the gold business.

– Michael J. Kosares, president of Centennial Precious Metals, Inc.

Noone can see the value of a real asset when knowing how many currency units it is denominated in. Value is only known when holding one real asset next to another real asset and comparing the currency unit valuations of both.