What Happens When All the Money Vanishes Into Thin Air? – Charles Hugh Smith

En otroligt välskriven och tankeväckande artikel om dagens ekonomiska system. Hur ohållbart det är att trycka pengar och ta ut ränta på allt. Att det är matematiskt oundvikligt att systemet kommer att kollapsa. Att rikedom inte skapas av tryckta pengar utan av riktiga varor och tjänster.

What Happens When All the Money Vanishes Into Thin Air? – Charles Hugh Smith

Lösryckta meningar
Issuing debt and printing money do not create wealth. All they can create is a temporary illusion of wealth.

paper money is an abstract representation of the real world.

Creating debt and paper money does not create real goods and services or real wealth.

That which is phantom will vanish into thin air, while the real goods and services remain to be traded in the real world.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *