Utah Passing Legal Tender Law For Gold & Silver

Utah erkänner att en ekonomisk kollaps kan vara i antågande och har nyligen drivit igenom en lagändring som gör att du kan handla varor med guld och silver. Dessa transaktioner är även friade från vissa typer av skatt.
goldalert.com/2011/03/utah-approves-gold-silver-as-legal-tender/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *